Promotic

WndHtmlPage - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyświetli strony HTML w modalnym/niemodalnym oknie.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.CreateView - patrz Otwarcie przeglądarki stron Webowych (/#glob/webbrowser).
Składnia:
Variant WndHtmlPage(String sURL, [String sStyle], [String sOptions], [Variant vArguments])
Parametry:
sURL(String) Adres strony HTML.
sStyle[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry określająca sposób wyświetlenia okna.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "modal:yes;".
"modal:yes/no;" (opcjonalne) - Znacznik, czy okno będzie modalne (yes) lub niemodalne (no) (yes = domyślnie).
sOptions[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry do wyświetlenia okna.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "dialogLeft:50px;dialogTop:50px;dialogWidth:300px;dialogHeight:200px;resizable:no;".
"dialogWidth:nnn;" (opcjonalne) - Ustawia szerokość okna w wybranej jednostce (px, mm, cm).
"dialogHeight:nnn;" (opcjonalne) - Ustawia szerokość okna w wybranej jednostce (px, mm, cm).
"dialogLeft:nnn;" (opcjonalne) - Ustawia pozycję okna w osi X z wybranej jednostce (px, mm, cm).
"dialogTop:nnn;" (opcjonalne) - Ustawia pozycję okna w osi Y z wybranej jednostce (px, mm, cm).
"center:yes/no;" (opcjonalne) - Określa, czy okno mo zostać wycentrowane na środek obszaru roboczego (yes = domyślnie).
"resizable:yes/no;" (opcjonalne) - Określa, czy okno ma stałe wymiary (no = domyślnie).
"scroll:yes/no;" (opcjonalne) - Określa, czy okno wyświetli paski przewijania (yes = domyślnie).
"help:yes/no;" (opcjonalne) - Określa, czy okno wyświetli ikonę do pomocy kontekstowej (yes = domyślnie).
"status:yes/no;" (opcjonalne) - Określa, czy okno wyświetli pasek stanu (no = domyślnie).
vArguments[opcjonalne] (Variant) Parametr przekazany wyświetlanej stronie HTML.
Może być dowolnego typu danych, włącznie z tablicą wartości.
Strona HTML w oknie może przystępować do tej wartości przy pomocy właściwości "dialogArguments" HTML obiektu window.
Wartość zwrotna:
Wartość zwrotna ma sens tylko dla okna modalnego (parametr sStyle="modal:yes;").
Strona HTML w oknie może ustawić tę wartość przy pomocy właściwości "returnValue" HTML obiektu window. Może być dowolnego typu danych, włącznie z tablicą wartości.
Jeżeli właściwość nie jest ustawiana na danej stronie HTML lub chodzi o okno niemodalne, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Notatka:
Pozycję i wielkość okna można określać w następujących jednostkach: px - w pikselach, mm - w milimetrach, cm - w centimetrach.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
Wyświetli odpowiedniej strony HTML w oknie modalnym na określonej pozycji i w określonej wielkości. Ikona pomocy kontekstowej nie jest wyświetlona i nie można zmieniać wymiarów okna:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.WndHtmlPage("https://www.promotic.eu", "", "dialogLeft:50px;dialogTop:50px;dialogWidth:500px;dialogHeight:300px;resizable:no;help:no;");
Przykład2:
Wyświetli plik tekstowy eula.txt z foldera systemowego Windows w oknie modalnym.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.WndHtmlPage("file://" + Pm.DiscGetPath("#winsys:eula.txt"));
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WndHtmlPage
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.