Update cookies preferences
Promotic

InputBoxForStringSelection - metoda obiektu Pm

Opis:
Umożliwia w oknie edycyjnym wybranie wymaganego łańcucha z listy (lub kilka łańcuchów, jeżeli jest ustawiony styl &H200).
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.CreateView - patrz Otwarcie przeglądarki do wyboru opcji z menu (/#glob/list).
Składnia:
Boolean InputBoxForStringSelection(String sDlgTitle, Long nStyle, Variant vValue, Variant vStrings)
Parametry:
sDlgTitle(String) Tytuł okna edycyjnego
nStyle(Long) Bitowe znaczniki określające typ okna oraz jego zawartość.
Liczby szesnastkowe można wprowadzić za pomocą prefixu przed liczbą: dla JavaScript to 0x oraz dla VBScript to &H. Na przykład 0x10 lub &H10 w układzie szesnastkowym przedstawia liczbę 16 w układzie dziesiątkowym.
Można wprowadzić następujące style lub ich kombinację jako sumę:
&H100 - Łańcuchy w ofercie są usgregowane
&H200 - Można wybrać kilka łańcuchów z listy jednocześnie
&H20000 - Wybraną wartość zwróć jako indeks z listy
&H10000000 - Okno zostanie wyświetlone u góry nad wszystkimi oknami
vValue[do odczytu i zapisu] (Variant)
przy wywołaniu: wartość domyślna do wyboru z listy (liczba lub łańcuch tekstowy).
po wywołaniu: wybrana wartość
vStrings(Variant) Tablica łańcuchów tworząca ofertę. Patrz przykład.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli okno zostało zakończona przy pomocy przycisku "OK".
false - Jeżeli okno zostało zakończona przy pomocy przycisku "Cofnij".
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
Wybór jednego łańcucha z listy:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Value, Strings
Value = "second"
Strings = Pm.Array1("first", "second", "third")
If Pm.InputBoxForStringSelection("Wybierz łańcuch", 0, Value, Strings) Then
' ... Łańcuch tekstowy wybrany OK
Pm.Debug Value
End If
Przykład2:
Wybór kilku łańcuchów z listy, wartości ponadto zostaną zwrócone jako indeksy do listy
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim iVal, Value, Strings
Value = Pm.Array1("second", "third")
Strings = Pm.Array1("first", "second", "third")
If Pm.InputBoxForStringSelection("Wybierz łańcuch", &H200 + &H20000, Value, Strings) Then
' ... Łańcuch tekstowy wybrany OK
For iVal = 0 To UBound(Value) + 1 - 1
Pm.Debug Value(iVal)
Next
End If
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InputBoxForStringSelection
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.