Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InputBoxForStringSelection - metoda obiektu Pm

Opis:
Umożliwia w oknie edycyjnym wybór łańcucha z oferty (lub kilka łańcuchów, jeżeli jest ustawiony styl &H200.)

Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz jest zastąpiona przez metodę Pm.SelectionDialog.

Składnia:
InputBoxForStringSelection(sDlgTitle As String, nStyle As Long, vValue As Variant, vStrings As Variant) As Boolean
Wołanie:
b = Pm.InputBoxForStringSelection("SelectString", nStyle, vValue, vStrings)
Parametry:
sDlgTitle(String) Tytuł okna edycyjnego
nStyle(Long) Bitowe flagi określające typ okna oraz jego zawartość.

Liczby szesnastkowe można wprowadzić za pomocą prefixu przed liczbą: dla JavaScript to 0x oraz dla VBScript to &H. Na przykład 0x10 lub &H10 w układzie szesnastkowym przedstawia liczbę 16 w układzie dziesiątkowym.

Można określić następujące style lub ich kombinację jako sumę:

&H100 - Łańcuchy w ofercie są usgregowane
&H200 - Można wybrać kilka łańcuchów z oferty jednocześnie
&H20000 - Wybraną wartość zwróć jako indeks z oferty
&H10000000 - Okno zostanie wyświetlone na wierzchu nad wszystkimi oknami
vValue[do odczytu i zapisu] (Variant)
przy wywołaniu: wstępnie ustawiona wartość do wyboru z oferty (określona przez numer lub łańcuch tekstowy)
po wywołaniu: wybrana wartość
vStrings(Variant) Tablica łańcuchów tworząca ofertę. Patrz przykład.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli okno zostało zakończona przy pomocy przycisku OK.
false - Jeżeli okno zostało zakończona przy pomocy przycisku Cofnij.
Notatka:
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Patrz również:
Przykład1:
Wybór jednego łańcucha z oferty:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Value, Strings
Value = "second"
Strings = Array("first", "second", "third")
If Pm.InputBoxForStringSelection("Wybierz łańcuch", 0, Value, Strings) Then
  '... Łańcuch wybrany OK
  Pm.Debug Value
End If
Przykład2:
Wybór kilku łańcuchów z oferty, wartości ponadto zostaną zwrócone jako indeksy w ofercie
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim i, Value, Strings
Value = Array("second", "third")
Strings = Array("first", "second", "third")
If Pm.InputBoxForStringSelection("Wybierz łańcuch", &H200+&H20000, Value, Strings) Then
  '... Łańcuch wybrany OK
  For i = 0 To UBound(Value)
    Pm.Debug Value(i)
  Next
End If
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InputBoxForStringSelection
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice