Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

E - wlaściwość obiektu Pm

Opis:
Liczba Eulera (podstawa logarytmu naturalnego).
Składnia:
E As Double
Wołanie:
n = Pm.E
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Właściwość ta działa także w Web panelach. Właściwość działa i w Makro wyrażenie $.expr.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal = Pm.E;  //Zwraca 2.718
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
 
 
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice