Update cookies preferences
Promotic

E - właściwość obiektu Pm

Opis:
Liczba Eulera (podstawa logarytmu naturalnego).
Składnia:
Double E
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal = Pm.E;   // Zwraca 2.718

Historia:
Pm8.02.03: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
 
 
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.