Update cookies preferences
Promotic

FormatDate - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy łańcuch tekstowy zawierający datę i czas (według określonych reguły formatowania vFormat).
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmFormat (patrz Przykłady dla typu DateTime).
Składnia:
String FormatDate(Date tDate, Variant vFormat)
Parametry:
tDate(Date) zmienna typu Date (przechowuje datę i czas)
vFormat(Variant) Typ wstępnie zdefiniowanej konwersji lub reguła formatowania do konwersji czasu na łańcuch tekstowy. Jeżeli vFormat jest typu liczbowego, wtedy przedstawiona liczba jest rozumiana jako typ wstępnie zdefiniowanej konwersji.
1 - Wewnętrzny sposób zapisu daty i czasu w systemie PROMOTIC w formie: 2024.10.23 15:23:28.082. Sposób ten zapewnia, że sortowanie łańcuchów jest w zgodzie z sortowaniem według czasu.
2 - Wytworzy czas w formacie Internetowym: Tue, 04 Jan 2024 15:23:28 GMT.
typ łańcuchowy - Jeżeli vFormat jest typu String, wtedy chodzi o regułę formatowania do konwersji czasu na łańcuch.
Przykład: "%d.%m.%Y_%H:%M:%S.%T", gdzie:
d=dzień (01-31),
m=miesiąc (01-12),
Y=rok (np. 2024),
H=godzina (00-23),
M=minuta (00-59),
S=sekunda (00-59),
T=milisekunda (000-999) - można wprowadzić %nT, gdzie n oznacza ilość cyfr 1, 2 lub 3

Dowolny ze znaków %d, %m, %Y, %M, ... można pominąć i w ten sposób pominąć odpowiednią pozycję czasu.
20 - Przestarzałe. Wytworzy czas w formie odpowiedniej dla bazy danych MS SQL: '2024-10-23 15:23:28.082'.
Korzystniejszym jest zastosować typ łańcuchowy z wartością: '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%T'.
21 - Przestarzałe. Wytworzy czas w formie odpowiedniej dla bazy danych Oracle: TIMESTAMP'2024-10-23 15:23:28.082'.
Korzystniejszym jest zastosować typ łańcuchowy z wartością: TIMESTAMP'%Y-%m-%d %H:%M:%S.%T'.
22 - Przestarzałe. Wytworzy czas w formie odpowiedniej dla bazy danych MySQL: '2024-10-23 15:23:28'.
Korzystniejszym jest zastosować typ łańcuchowy z wartością: '%Y-%m-%d %H:%M:%S'.
23 - Przestarzałe. Wytworzy czas w formie odpowiedniej dla baz danych Microsoft Access, dBase, PARADOX przy ustawieniu bezpośredniego dostępu: #10 23 2024 15:23:28#.
Korzystniejszym jest zastosować typ łańcuchowy z wartością: #%m %d %Y %H:%M:%S#.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach. Narazie działa tylko dla: vFormat = 1 oraz vFormat = typ łańcuchowy.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var tDate = Pm.Time;
var sDate = Pm.FormatDate(tDate, "%d.%m.%Y_%H:%M:%S");
// sDate zawiera na przykład "24.07.2024_17:06:35"
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var tDate = Pm.Time;
var sDate = Pm.FormatDate(tDate, "%d.%m.%Y_%H:%M:%S.%2T");
// sDate zawiera na przykład "24.07.2024_17:06:35.63"
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FormatDate
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.