Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

HTTPGetFormValue - metoda obiektu Pm

Opis:

Dekodowanie łańcucha tekstowego przesłanego z przeglądarki internetowej (np. po wypełnieniu formularza). Łańcuch ma standardowy wygląd:

"Wartość1=Value1&Wartość2=Value2&..."

Składnia:
String HTTPGetFormValue(Variant vKey, String sBody)
Wołanie:
s = Pm.HTTPGetFormValue(vKey, sBody)
Parametry:
vKey(Variant) nazwa lub indeks parametru wiadomości HTTP (np. wartość pola edycji (edit box) "opis" w formularzu HTML), którego wartość ma zostać uzyskana
sBody(String) ciało wiadomości HTTP
Notatka:

Metoda zwraca wartość tekstową pozycji określonej przez parametr vKey. Jeżeli określona pozycja nie znajduje się w sBody, wtedy metoda zwraca pusty łańcuch.

Wartość vKey określa tag formularza HTML. Na przykład dla tagu HTML:

<INPUT type="text" name="T1" value="2.0"/>

Będzie vKey="T1".

Celem metody jest ułatwienie użytkownikowi pracy z formularzami HTML, ponieważ usuwa ręczne dekodowanie odebranego łańcucha.

 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sBody = "Kociol1=123&Kociol2=256";  //miejmy w zmiennej sBody wartość tekstową wtedy:
var s = Pm.HTTPGetFormValue("Kociol1", sBody);  //s zawiera "123"
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- HTTPGetFormValue
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice