Promotic

HTTPGetFormValue - metoda obiektu Pm

Opis:

Dekodowanie łańcucha tekstowego przesłanego z przeglądarki internetowej (np. po wypełnieniu formularza). Łańcuch ma standardowy wygląd:
"Nazwa1=Wartość1&Nazwa2=Wartość2 ..."
Składnia:
String HTTPGetFormValue(Variant vKey, String sData)
Parametry:
vKey(Variant) nazwa lub indeks parametru wiadomości HTTP (np. wartość pola edycji (edit box) "opis" w formularzu HTML), którego wartość ma zostać uzyskana
sData(String) ciało wiadomości HTTP
Notatka:
Formularz HTML może wysłać dane przy pomocy metody POST do serwera w postaci prestego tekstu application/x-www-form-urlencoded, np. "Nazwa1=Wartość1&Nazwa2=Wartość2 ...", gdzie pojedyńcze wartości można odczytać przy pomocy Pm.HTTPGetFormValue.
 
Formularz HTML może wysłać dane przy pomocy metody POST do serwera w komleksowej postaci binanej multipart/form-data, która oprócz wartości tekstowych może również zawierać dane binarne oraz pliki. Dane w formie obiektu PmBuffer można opracować przy pomocy metody Pm.HttpFormDataParse.
 
Metoda zwraca wartość tekstową pozycji określonej przez parametr vKey. Jeżeli określona pozycja nie znajduje się w sData, wtedy metoda zwraca pusty łańcuch.
Wartość vKey określa tag formularza HTML. Na przykład dla tagu:
<input type="text" name="T1" value="2.0"/>
Będzie vKey="T1".
Celem metody jest ułatwienie użytkownikowi pracy z formularzami HTML, ponieważ usuwa ręczne dekodowanie odebranego łańcucha.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sData = "Kociol1=123&Kociol2=256";   // miejmy w zmiennej sData wartość tekstową wtedy:
var s = Pm.HTTPGetFormValue("Kociol1", sData);   // s zawiera "123"
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- HTTPGetFormValue
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.