Promotic

StringScan - metoda obiektu Pm

Opis:
Odczyt danych z łańcucha tekstowego formatowanego w konwencji języka C.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody PmFormat.Scan.
Składnia:
Array StringScan(String sFormat, String sSource)
Parametry:
sFormat(String) Reguła formatowania w konwencji języka C. Patrz Reguła formatowania języka C. Dla liczb rzeczywistych nie można jednak określać ilości miejsc dziesiętnych (zamiast "%5.2f" musi być tylko "%5f").
sSource(String) łańcuch, z którego będą dane wczytane według określonego formatu
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca dane w tablicy wartości (obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript).
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
HexaString (łańcuch tekstowy w układzie szesnastkowym) może być użyty na dwa sposoby:
1) Wyświetlenie liczb w układzie szesnastkowym, gdzie wyższe rzędy znajdują się po lewej stronie. Odpowiada to przechowywaniu w pamięci Big-endian. Chodzi o konwersję wartości liczbowej do łańcucha tekstowego (i odwrotnie) przy pomocy łańcucha formatowania. Do zastosowania HexaString w ten sposób jest zalecane zastosowanie obiektu PmFormat.
2) Zakodowanie zawartości sekcji pamięci o określone wielkości (np. 1B, 2B, 4B, ...) w układzie szesnastkowym. Następnie zależy to od tego, jak liczba jest przechowywana w pamięci. Na procesorach Intel i AMD (architektura x86 lub x64) używana jest tzw. Little-endian, gdzie niższe rzędy znajdują się po lewej stronie. Do zastosowania HexaString w ten sposób jest zalecane stosowanie wyłącznie obiektu PmBuffer, który może obsługiwać zarówno Little-endian jak i Big-endian.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nTemperature, nPressure;
var sText = "Temperatura=25.48, Cisnienie=112.8";
var aData = Pm.StringScan("Temperatura=%5f, Cisnienie=%5f", sText);
nTemperature = aData.GetItem(0);
nPressure = aData.GetItem(1);
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringScan
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.