Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileSetAttr - metoda obiektu Pm

Opis:
Ustawia atrybuty pliku.
Składnia:
Boolean FileSetAttr(String sFile, Long nMask, Long nValue)
Wołanie:
val = Pm.FileSetAttr(sFile, nMask, nValue)
Parametry:
sFile(String) Plik, którego atrybuty mają być zmienione. Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

nMask(Long) Określa, które atrybuty mają być ustawione. Na przykład 1+2 ustawia atrybuty "archiwalny" oraz "tylko do odczytu". Wymienione atrybuty zostaną ustawione lub usunięte według ustawienia odpowiednich bitów w parametrze nValue.
1 - Dla pliku zostanie ustawiony/usunięty atrybut "archiwalny".
2 - Dla pliku zostanie ustawiony/usunięty atrybut "tylko do odczytu".
4 - Dla pliku zostanie ustawiony/usunięty atrybut "ukryty".
nValue(Long) Wartość atrybutów do ustawienia. Można wprowadzić kombinację bitów, na przykład 1+2, tzn. plik będzie mieć ustawione atrybuty "archiwalny" oraz "tylko do odczytu". Jest konieczne zezwolić ustawienie odpowiadających bitów w parametrze nMask.
1 - Jeżeli wartość jest ustawiona i jest zezwolony odpowiedni bit w parametrze nMask, wtedy dla danego pliku zostanie ustawiony atrybut "archiwalny".
2 - Jeżeli wartość jest ustawiona i jest zezwolony odpowiedni bit w parametrze nMask, wtedy dla danego pliku zostanie ustawiony atrybut "tylko do odczytu".
4 - Jeżeli wartość jest ustawiona i jest zezwolony odpowiedni bit w parametrze nMask, wtedy dla danego pliku zostanie ustawiony atrybut "ukryty".
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Można zastosować metodę FileGetLength do określenia wielkości pliku.
 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
Ustawia atrybut "tylko do odczytu", patrz parametr nMask = 2 oraz parametr nValue = 2.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sFile = "#app:file.txt";
var retval = Pm.FileSetAttr(sFile, 2, 2);
if (retval)
//Jeżeli atrybut był poprawnie ustawiony
Przykład2:
Usuwa ustawienie atrybutu "tylko do odczytu", patrz parametr nMask = 2 oraz parametr nValue = 0.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sFile = "#app:file.txt";
var retval = Pm.FileSetAttr(sFile, 2, 0);
if (retval)
//Jeżeli ustawienie atrybutu zostało pomyślnie usunięte
Przykład3:
Ustawia atrybuty "archiwalny" oraz "tylko do odczytu", patrz parametr nMask = 1+2. Atrybut "archiwalny" zostaje ustawiony natomiast atrybut "tylko do odczytu" jest usunięty, patrz parametr nValue = 1.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sFile = "#app:file.txt";
var retval = Pm.FileSetAttr(sFile, 1+2, 1);
if (retval)
//Jeżeli atrybuty zostały pomyślnie ustawione
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileSetAttr
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice