Update cookies preferences
Promotic

GetBit - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca wartość bitu zmiennej.
Składnia:
Boolean GetBit(Variant Value, Long nIndex)
Parametry:
Value(Variant) Wartość, której wartość bitu ma być określona. Wartość ta musi być liczba całkowita (Byte, Integer, Long).
nIndex(Long) Indeks bitu danej zmiennej (indeksowane od 0).
Wartość zwrotna:
Wartość zwrotna true nie jest równa -1 lecz 1, ponieważ w praktyce takie rozwiązanie okazuje się w tym przypadku bardziej praktyczne.
1 - bit jest ustawiony
0 - bit nie jest ustawiony
Notatka:
Dla prostszego odczytu i ustawiania wartości bitu w języku JavaScript użyj standardowych operatorów bitowych.

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Stwierdzi wartość bitu 20 w zmiennej BitMask
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Pm.GetBit(BitMask, 20))
{
// ... Jakaś czynność, jeżeli bit jest ustawiony
}

Historia:
Pm8.02.09: Dostępne dla Web paneli.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetBit
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.