Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

JavaScript

JavaScript to obiektowo orientowany język programowania skryptowy. Jego składnia należy do rodziny języków C/C++/Java. Wszak z językiem Java (aż na podobną składnię) nie ma nic wspólnego.
 
Ten język skryptowy jest w systemie PROMOTIC narazie wykorzystywany tylko w następujących elementach systemu:
- Tworzenie Web paneli, które mają działać również w innych przeglądarkach aniżeli MS Internet Explorer (tzn. w Firefox, Chrome ..). Praktycznie można pisać algorytmy w języku JavaScript w zdarzeniach elementów graficznych (np. w zdarzeniu PmiButton.onButtonUp). Najpierw ale należy w danym obiekcie PmPanel ustawić konfigurator "Ustawienia języka skryptowego" na wartość "javascript".
- W elemencie graficznym PmiCanvas w zdarzeniu rysowania onDraw algorytmy rysowania są pisane zawsze w języku JavaScript bez względu na to, czy jest w danym obiekcie PmPanel konfigurator "Ustawienia języka skryptowego" jest ustawiony na "vbscript (przestarzałe)" lub "javascript".
- W powiązaniu danych E - Powiązanie z wyrażeniem ogólnym konfigurator JavaScript wyrażenie określa się zawsze w składni wyrażenia JavaScript.
 
JavaScript jest językiem na wysokim poziomie, który wspiera wiele programistycznie cenionych konstrukcji (bazę własnych funkcji oraz metod, obiekty dynamiczne, first-class functions, prototypowanie, wyrażenia regularne, dziedziczenie itd.). Projektant aplikacji PROMOTIC wszak z takich wyższych funkcjonalności wogóle nie musi korzystać (nawet nie jest to wskazane) ponieważ dla potrzeb stworzenia aplikacji należy posiadać tylko podstawową wiedzę o składni języka (patrz Polecenia JavaScript, Operatory JavaScript, Typy danych JavaScript). Tym staje się ten język bardzo prostym, prostrzym od języka VBScript - patrz Porównanie języków VBScript oraz JavaScript.
 
System PROMOTIC z języka JavaScript nie wykorzystuje nawet jego wbudowane obiekty a zastępuje je obiektami własnymi. Chodzi o następujące JavaScript obiekty:
- String: Ten obiekt JavaScript posiada wiele metod do pracy z łańcuchami tekstowymi. System PROMOTIC korzysta z typu danych String, prymitywny typ danych, który nie jest obiektem. Do pracy z takim typem służy na przykład Pm Metody do pracy z tekstem (string).
- Number: Ten obiekt JavaScript przedstawia wszystkie wartości liczbowe (Byte, Integer, Long, Single, Double). System PROMOTIC znów zamiast z tego obiektu korzysta z prymitywnych typów danych.
- Boolean: Ten obiekt JavaScript przedstawia wartość Boolean a system PROMOTIC znów zamiast niego korzysta z prymitywny typ danych.
- Date: Ten obiekt JavaScript posiada wiele metod do pracy z datą oraz czasem. System PROMOTIC zamiast tego zapisuje datę i czas do prymitywnego typu Date (chodzi o typ danych języka VBScript).

Przy pomocy metody Pm.CreatePmDateObject można z wartości typu Date wytworzyć obiekt PmDateObject. Obiekt ten posiada metody do praczy z datą oraz czasem (stwierdzenie oraz ustawienie godziny, dnia, miesiąca, itd.).

Patrz również: Pm Metody do pracy z datą i czasem.

- Array: Ten obiekt JavaScript przedstawia 1-wymiarową tablicę wartości. System PROMOTIC zamiast tego korzysta z typu danych Array, co w przypadku języka JavaScript jest obiekt PmArray. W odróżnieniu od obiektu JavaScript obiekt PmArray może być jedno- lub dwuwymiarowy a praca z takim obiektem jest dostosowana do potrzeb systemu PROMOTIC. Patrz W jaki sposób pracować z tablicą wartości w systemie PROMOTIC.
- Math: Ten obiekt JavaScript przedstawia bibliotekę metod matematycznych. System PROMOTIC posiada swoje własne metody matematyczne, patrz Pm właściwości i metody Matematyczne i inne.
- Object: Ten obiekt JavaScript przedstawia obiekt podstawowy. Systemowi PROMOTIC nie jest taki obiekt potrzebny.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice