Promotic

JavaScript

JavaScript to obiektowo orientowany język programowania skryptowy. Jego składnia należy do rodziny języków C/C++/Java. Wszak z językiem Java (aż na podobną składnię) nie ma nic wspólnego.

JavaScript jest językiem na wysokim poziomie, który wspiera wiele programistycznie cenionych konstrukcji (bazę własnych funkcji oraz metod, obiekty dynamiczne, first-class functions, prototypowanie, wyrażenia regularne, dziedziczenie itd.).
Projektant wszak z takich wyższych funkcjonalności wogóle nie musi korzystać (nawet nie jest to wskazane), ponieważ dla potrzeb stworzenia aplikacji należy posiadać tylko podstawową wiedzę o składni języka (patrz Polecenia JavaScript, Operatory JavaScript, Typy danych JavaScript).
Tym staje się ten język bardzo prostym, prostrzym od języka VBScript - patrz Porównanie języków VBScript oraz JavaScript.

System PROMOTIC z języka JavaScript nie wykorzystuje nawet jego wbudowane obiekty a zastępuje je obiektami własnymi.
Chodzi o następujące JavaScript obiekty:
 
- String: Ten obiekt JavaScript posiada wiele metod do pracy z łańcuchami tekstowymi.
System PROMOTIC korzysta z typu danych String, prymitywny typ danych, który nie jest obiektem.
Do pracy z takim typem służy na przykład Pm Metody do pracy z tekstem (string).
 
- Number: Ten obiekt JavaScript przedstawia wszystkie wartości liczbowe (Byte, Integer, Long, Single, Double).
System PROMOTIC zamiast tego obiektu korzysta z prymitywnych typów danych.
 
- Boolean: Ten obiekt JavaScript przedstawia wartość Boolean.
System PROMOTIC zamiast tego obiektu korzysta z prymitywnych typów danych.
 
- Date: Ten obiekt JavaScript posiada wiele metod do pracy z datą i czasem.
Wewnętrzna wartość tego obiektu to typu Double i chodzi o ilość milisekund od 1.1.1970 - wartość tą można uzyskać przy pomocy metody JavaScript Date.getTime().
System PROMOTIC zamiast tego zapisuje datę i czas do wartości typu Double (jest to ilość dni od 30.12.1899 - tak samo jak typ danych Date języka VBScript).
Do konwersji pomiędzy wartością JavaScript oraz PROMOTIC (typu Double) można zastosować metodę Pm.GetDateOf(1, tDate, 0, 4).
Przy pomocy metody Pm.CreatePmDateObject można z wartości typu Double wytworzyć obiekt PmDateObject. Obiekt ten posiada metody do praczy z datą i czasem (stwierdzenie oraz ustawienie godziny, dnia, miesiąca, itd.).
Patrz również: Pm Metody do pracy z datą i czasem.
 
- Array: Ten obiekt JavaScript przedstawia 1-wymiarową tablicę wartości.
System PROMOTIC zamiast tego korzysta z typu danych Array, co w przypadku języka JavaScript jest obiekt PmArray.
W odróżnieniu od obiektu JavaScript obiekt PmArray może być 1- lub 2-wymiarowy a praca z takim obiektem jest dostosowana do potrzeb systemu PROMOTIC.
Patrz również: Jak pracować z tablicą wartości w systemie PROMOTIC.
 
- Math: Ten obiekt JavaScript przedstawia bibliotekę metod matematycznych.
System PROMOTIC posiada swoje własne metody matematyczne, patrz Pm właściwości i metody Matematyczne i inne.
 
- Object: Ten obiekt JavaScript przedstawia obiekt podstawowy. Systemowi PROMOTIC nie jest taki obiekt potrzebny.
© MICROSYS, spol. s r.o.