Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

JavaScript

JavaScript to obiektowo orientowany język programowania skryptowy. Jego składnia należy do rodziny języków C/C++/Java. Wszak z językiem Java (aż na podobną składnię) nie ma nic wspólnego.
 
JavaScript jest językiem na wysokim poziomie, który wspiera wiele programistycznie cenionych konstrukcji (bazę własnych funkcji oraz metod, obiekty dynamiczne, first-class functions, prototypowanie, wyrażenia regularne, dziedziczenie itd.).

Projektant wszak z takich wyższych funkcjonalności wogóle nie musi korzystać (nawet nie jest to wskazane), ponieważ dla potrzeb stworzenia aplikacji należy posiadać tylko podstawową wiedzę o składni języka (patrz Polecenia JavaScript, Operatory JavaScript, Typy danych JavaScript).

Tym staje się ten język bardzo prostym, prostrzym od języka VBScript - patrz Porównanie języków VBScript oraz JavaScript.

 
System PROMOTIC z języka JavaScript nie wykorzystuje nawet jego wbudowane obiekty a zastępuje je obiektami własnymi.

Chodzi o następujące JavaScript obiekty:

- String: Ten obiekt JavaScript posiada wiele metod do pracy z łańcuchami tekstowymi.

System PROMOTIC korzysta z typu danych String, prymitywny typ danych, który nie jest obiektem.

Do pracy z takim typem służy na przykład Pm Metody do pracy z tekstem (string).

- Number: Ten obiekt JavaScript przedstawia wszystkie wartości liczbowe (Byte, Integer, Long, Single, Double).

System PROMOTIC zamiast z tego obiektu korzysta z prymitywnych typów danych.

- Boolean: Ten obiekt JavaScript przedstawia wartość Boolean.

System PROMOTIC zamiast z tego obiektu korzysta z prymitywnych typów danych.

- Date: Ten obiekt JavaScript posiada wiele metod do pracy z datą oraz czasem.

System PROMOTIC zamiast tego zapisuje datę i czas do wartości prymitywnego typu Double (jest to ilość dni od 30.12.1899 - tak samo jak typ danych Date języka VBScript).

Przy pomocy metody Pm.CreatePmDateObject można z wartości typu Double wytworzyć obiekt PmDateObject. Obiekt ten posiada metody do praczy z datą oraz czasem (stwierdzenie oraz ustawienie godziny, dnia, miesiąca, itd.).

Patrz również: Pm Metody do pracy z datą i czasem.

- Array: Ten obiekt JavaScript przedstawia 1-wymiarową tablicę wartości.

System PROMOTIC zamiast tego korzysta z typu danych Array, co w przypadku języka JavaScript jest obiekt PmArray.

W odróżnieniu od obiektu JavaScript obiekt PmArray może być jedno- lub dwuwymiarowy a praca z takim obiektem jest dostosowana do potrzeb systemu PROMOTIC.

Patrz również: W jaki sposób pracować z tablicą wartości w systemie PROMOTIC.

- Math: Ten obiekt JavaScript przedstawia bibliotekę metod matematycznych.

System PROMOTIC posiada swoje własne metody matematyczne, patrz Pm właściwości i metody Matematyczne i inne.

- Object: Ten obiekt JavaScript przedstawia obiekt podstawowy. Systemowi PROMOTIC nie jest taki obiekt potrzebny.

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice