Promotic

Jak pracować z tablicą wartości w systemie PROMOTIC

System PROMOTIC umożliwia pisanie algorytmów w dwu językach skryptowych: JavaScript oraz VBScript. W każdym z języków pracuje się z tablicą w odrębny sposób.
Rozdział ten opisuje zarys pracy w obydwu językach.

JavaScript

W tym języku tablica jest realizowana przy pomocy obiektu PmArray. Obiekt ten jest dostosowany do potrzeb systemu PROMOTIC i umożliwia pracę z 1- i 2-wymiarową tablicą.
Język JavaScript posiada własny obiekt Array, ale w systemie PROMOTIC nie jest jego stosowanie zalecane.

Obiekt PmArray można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmArray.

VBScript

Tablica w tym języku jest standardową tablicą VBScript, tzn. typ danych Array.
Dla pracy z tą tablicą można zastosować Funkcje VBScript do pracy z tablicą (array).

Tablicę można wytworzyć przy pomocy metody Array (dla 1-wymiarowej tablicy) lub przy pomocy polecenia Dim (również dla tablicy wielowymiarowej).

(Col,Row) - tablica 2-wymiarowa mniemana jako tablica wierszy

Podczas pracy z 2-wymiarową tablicą pierwszy oraz drugi rozmiar określa, kto z tablicy korzysta.
W funkcjach systemu PROMOTIC, które przyjmują lub zwracają tablicę wierszy, znaczenie rozmiaru jest zawsze w kolejności (Col,Row) tzn. (Kolumna,Wiersz).
To znaczy, że pierwszy indeks określa numer lub ilość kolumn a drugi indeks określa numer lub ilość wierszy.
Z punktu widzenia implementacji w przypadku tak wytworzonych tablic można w prosty sposób dodawać, usuwać lub zmieniać całe wiersze, ponieważ pozycje każdego wiersza tworzą ciągły obszar w pamięci.
 
Patrz na przykład PmArray.GetItem, PmArray.SetItem, Pm.CreatePmArray.

Niektóre następne metody PROMOTIC wykorzystujące tablice

Pm.StringSplit - Zwraca 1-wymiarową tablicę podłańcuchów
Pm.StringJoin - Zwraca łańcuch wytworzony przez połączenie podłańcuchów znaków zawartych w 1-wymiarowej tablicy
Pm.FileCsvRead - Odczyt z pliku CSV
Pm.FileCsvWrite - Zapis do pliku CSV
Pm.FileTextWrite - Zapis zmiennej (lub tablica zmiennych) do pliku tekstowego
Pm.FindViewers - Zwraca listę przeglądarek obiektów według określonych kryteriów
Pm.GetRtLangs - Zwraca listę wszystkich narodowych języków wspieranych w aplikacji
Pm.ArrayOper - Operacje z tablicą
Pm.TransformValue - Transformacja wartości


PmaData.GetVarArray - Wytworzy tablicę wartości (array) ze wszystkich zmiennych obiektu
PmaData.GetVarSubArray - Wytworzy tablicę wartości (array) ze zmiennych obiektu określonych indeksem
PmaData.SetVarArray - Przyszeregowanie wartości zmiennym obiektu z tablicy wartości
PmaData.SetVarSubArray - Przyszeregowanie tablicy wartości


PmaDataTable.GetArray - Wytworzy tablicę (array) wartości z wybranych pozycji danych obiektu
PmaDataTable.SetArray - Przyszeregowanie tablicy (array) wartości wybranym pozycjom danych obiektu


PmaTrendGroup.GetData - Zwraca zapisane dane
PmaTrendGroup.GetValueByTime - Zwraca wartość (lub kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu
PmaTrendGroup.SetValueByTime - Zapis wartości (kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu.


PmaAlarmGroup.GetHistoryData - Uzyska dane z historii alarmów
PmaAlarmGroup.GetStateData - Uzyska dane z aktualnego stanu alarmów
Nawigacja:
 
 
- Jak pracować z tablicą wartości w systemie PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.