Promotic

Jak drukować w systemie PROMOTIC

Rozdział ten opisuje możliwości drukowania w aplikacji PROMOTIC. Przykłady pojedyńczych metod zawarte są w opisie danej metody.

PmgRoot.Print:
Druk otwartego panela (lub jego części) na drukarku lub do pliku


PmaPanel.Print:
Druk panela (lub jego części) na drukarku lub do pliku. Metoda ta nie działa w Web panelach.
patrz również Jak zapisać panel aplikacji do pliku.


Pm.PrintScreen:
Druk caego ekranu na drukarku lub do pliku


Pm.PrintHtmlPage:
Druk lub podgląd zawartości strony HTML lub tekstu. Jest odpowiednia do drukowania stron html (lokalnych lub pod adresem URL), plików tekstowych lub obrazków. Metodzie tej można do druku dołączyć również zmienną zawierającą łańcuch tekstowy lub html. Z małym ograniczeniem ją można zastosować również u Web klienta.


Pm.FileTextWrite:
Metoda ta jest zazwyczaj przeznaczona do zapisu do pliku, ale jeżeli zamiast nazwy pliku zostanie określone na przykład "lpt1", wtedy zostanie wykonany druk danego pliku na drukarku. Patrz Przykład3.
Patrz również:
Nawigacja:
 
 
- Jak drukować w systemie PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.