Promotic

Oprogramowanie RunLater

Oprogramowanie RunLater.exe jest przeznaczone do uruchamiania oprogramowań z opóźnieniem. Oprogramowanie można zastosować również do uruchamiania aplikacji PROMOTIC.
Oprogramowanie jest ulokowane w folderze \Promotic\Tools.

Wołanie:

Parametry:
/t - opóźnienie uruchomienia w sekundach
/f - ścieżka oraz nazwa uruchamianej aplikacji
/p - parametry przekazane uruchamianej aplikacji (ma sens tylko jeżeli uruchamiana aplikacja przedstawia uruchamialne oprogramowanie EXE)


Notatki:
- Opóźnione uruchomienie aplikacji PROMOTIC można osiągnąć także w prostszy sposób przez ustawienie klucza RtStartDelay w pliku Aplikacja.ini.
- Oprogramowanie RunLater można równocześnie uruchamiać kilkakrotnie. To znaczy, że w jednej chwili może zostać uruchomiona większa ilość instancji tego oprogramowania.


Oprogramowanie RunLater można zastosować na przykład w następujących przypadkach:
1) Przy automatycznym uruchomieniu aplikacji PROMOTIC po włączeniu komputera, umożliwia opóźnić uruchomienie aplikacji o pewien czas (w celu synchronizacji uruchamiania większej ilości aplikacji równocześnie, na przykład serwer oraz klient, lub przy problemach z detekcją klucza sprzętowego po włączeniu komputera). Do Start Up ('Przy uruchomieniu') foldera Windows zamiast skrótu (shortcut) do aplikacji PROMOTIC ulokować skrót do oprogramowania RunLater i jako parametr skrótu ustawić parametry programu RunLater.
2) Umożliwia również restart (ponownie uruchomić) aplikację PROMOTIC z bezpiecznym opóźnieniem bezpośrednio z tej samej uruchomionej aplikacji, na przykład przy stwierdzeniu krytycznego błędu w aplikacji. Można w ten sposób uruchomić aplikację (sama przez siebie) z opóźnieniem i następnie zakończyć uruchomioną aplikację PROMOTIC na przykład przy pomocy metody Pm.AppStop (patrz Przykład2).
Nawigacja:
 
 
- RunLater
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.