Update cookies preferences
Promotic

Instrukcja instalacji systemu PROMOTIC 8.2 oraz 8.3

Wspierane platformy: SO Windows 10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-19Server. Patrz Nowości systemu PROMOTIC.
Dla SO Windows XP instalacja systemu PROMOTIC od wersji Pm8.3.0 wymaga wyższej wersji Windows Installera 4.5
W dostawie systemu PROMOTIC są zawarte wszelkie komponenty przedstawione w cenniku. Wszystkie koponenty są dostępne również w trybie Demo/Freeware. W celu nieograniczonego poprawnego użytkowania komponentów (w przypadku projektów większych niż 30 zmiennych) jest konieczne zakup licencji.

Patrz również :

Przed pobraniem jest zalecone uważne przeczytanie poniższej instrukcji:

Notatka: Numer wersji systemu PROMOTIC:
System PROMOTIC jest ciągle udoskonalany przez autorów. Każda nowa wersja PROMOTIC jest oznaczana numerem (jest ważną rzeczą znać ten numer na przykład przy późniejszych aktualizacjach systemu nowszymi wersjami, przy zapytaniach technicznych, itd.). Wersja PROMOTIC są oznaczane następująco:
Promotic8.XX.YY - gdzie "XX" jest numer wersji oraz "YY" jest numer upgrade danej wersji (np. "Promotic8.3.32")


PIERWSZA instalacja systemu PROMOTIC 8

Z uprawnieniem Uruchom jako administrator uruchom plik instalacyjny Promotic8xxyy.msi i dalej postępuj według wskazówek oprogramowania instalacyjnego.

Upgrade komputera z uprzednio zainstalowaną wersją systemu PROMOTIC 8

Z uprawnieniem Uruchom jako administrator uruchom plik instalacji Promotic8xxyy.msi. Oprogramowanie instalacyjne stwierdzi, że na komputerze jest zainstalowana poprzednia wersja i wyświetli o niej informacje w oknie. Przez kontynuowanie instalacji zostanie automatycznie dokonany upgrade poprzedniej wersji.
W niektórych przypadkach może być konieczne wcześniejsze odinstalowanie poprzedniej wersji PROMOTIC i dopiero po tym zainstalowanie nowej wersji (takie przypadki również odkrywa oprogramowanie instalacyjne).

Przejście pomiędzy wersjami PROMOTIC 6 lub 7 na PROMOTIC 8

Instalacja wersji PROMOTIC 8 rozpozna, że na komputerze jest już zainstalowana niektóra z poprzednich wersji PROMOTIC 6 lub 7 i w oknie zaproponuje następujące możliwości:
1) zakończenie rozpoczętej instalacji, po odinstalowaniu wersji poprzedniej ponownie uruchomić instalację
2) lub nową instalację PROMOTIC 8 zainstalować do innego folderu instalacyjnego (np. C:\Pm8).

Odinstalowanie systemu PROMOTIC 8/>

W SO Windows w ofercie "Start/Ustawienia/Panel Sterowania" (może się różnić w zależności od wersji SO Windows) wybierz "Programy i funkcje". W wyświetlonej liście zainstalowanych oprogramowań wybierz pozycję PROMOTIC8 i naciśnij przycisk potwierdzający. Oprogramowanie instalacyjne wtedy wyświetli okno, w którym wybierz i potwierdź wymaganą opcję.
Notatka: Przy odinstalowaniu może (w wyjątkowych przypadkach) dojść do wyświetlenia okna z ostrzeżeniem, że niektórego z plików ActiveX nie można usunąć z rejestru Windows. To ostrzeżenie jest wyświetlane, jeżeli folder pierwotnej instalacji został usunięty lub zmieniono mu nazwę lub odpowiedni plik ActiveX został usunięty, przesunięty, zupgradowany lub został zarejestrowany w inny sposób niż przy pomocy oprogramowania instalacyjnego. Ostrzeżenie można potwierdzić bez następstw co do funkcjonalności SO Windows.

Uruchomienie instalacji z parametrami

Instalacja systemu PROMOTIC wykorzystuje usługi Windows Instaler (msiexec.exe). Dlatego instalację lub odinstalowanie można uruchamiać również z parametrem(-ami), które wspiera Windows Instaler.
Na przykład parametr /quiet uruchamia bezobsługową cichą instalację domyślnego folderu instajacyjnego. To znaczy do: ?:\Program Files\Promotic dla SO Windows 32-bit oraz ?:\Program Files (x86)\Promotic dla SO Windows 64-bit.
Składnia: Promotic8xxyy.msi /quiet
Pełną listę parametrów można uzyskać przy pomocy: msiexec /help

Możliwe problemy z instalacją

Problem z instalacją poprzez Zdalny Pulpit Windows (Remote Desktop) Częścią instalacji systemu PROMOTIC jest również instalacja drivera Sprzętowy klucz (USB) zawierający licencje. Ponieważ dostęp do zasobów sprzętowych jest w tym trybie ograniczony, jest konieczne lokalne przeprowadzenie instalacji. Patrz: System PROMOTIC oraz pulpit zdalny Windows (RDP).

Wskazówki i zalecenia

Początkującym projektantom zalecamy przy zaznajamianiu się z systemem PROMOTIC następujące kroki:
- Dla początkujących dostępne są filmy szkoleniowe oraz indywidualne szkolenia.
- Przy pracy z systemem można korzystać z wbudowanej on-line dokumentacji PROMOTIC (pomoc kontekstowa - można otworzyć klawiszem F1).
- Dla zainteresowanych organizujemy szkolenia i seminaria.
- Na ewentualne zapytania odpowiemy z przyjemnością.

Historia:
Pm8.03.25: Usunięty błąd: Instalacja nie działała dla SO Windows XP (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.24).
Nawigacja:
 
 
- Instrukcja instalacji systemu PROMOTIC 8.2 oraz 8.3
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.