Promotic

Opis makro wyrażeń w systemie PROMOTIC

W wielu konfiguratorach Pma obiektów lub Pmg obiektów, w metodzie Pm.EvalMacro (lecz również w innych metodach) można zastosować makro wyrażenie.
Makro wyrażenie na przykład umożliwia wprowadzić wyrażenie tekstowe w konfiguratorze, które po uruchomieniu aplikacji zostanie jeszcze "obliczone". Na przykład przy pomocy makro wyrażenia można zastosować:
- odnieść się do lokalizowanego tekstu w pliku XML (Makro wyrażenie $.text)
- odnieść się na wartość w pliku INI (Makro wyrażenie $.cfgfile)
- wytwarzać złożone obliczenie kilku makro wyrażeń, itd.


Makro wyrażenie zostanie obliczone zawsze tylko raz, a to albo podczas uruchamiania aplikacji, albo przy otwieraniu panela lub przy wywołaniu metody (według miejsca ulokowania). Z tego powodu nie można uważać, że makro jest powiązaniem z danymi!
W konfiguratorach lub w metodach, w kórych można wprowadzić makro wyrażenia, w opisie zawsze jest jawnie zamieszczona informacja, że można tutaj stosować makro wyrażenia (patrz konfigurator "PmgString > Tekst"). Jest tam również zamieszczona informacja o tym, kiedy makro wyrażenie zostaje obliczone - zazwyczaj następująco:
- Makro wyrażenie w konfiguratorze Pma obiektu zostaje obliczone po uruchomieniu aplikacji.
- Makro wyrażenie w konfiguratorze Pmg obiektu zostaje obliczone przy otworzeniau panela.
- Makro wyrażenie jako parametr metody zostaje obliczone przy wywołaniu metody.


Lista makro wyrażeń:
$.text: Przedstawia tekst wczytany z pliku tekstowego.
$.par: Odniesienie do parametru Pma obiektu lub Pmg obiektu
$.cfgfile: Przedstawia wartość zapisaną w pliku konfiguracyjnym.
$.join: Przedstawia wartość łańcuchową złożoną ze wszystkich parametrów tego wyrażenia
$.expr: Oblicza wyrażenie zapisane w składni JavaScript.
$.path: Przedstawia pełną ścieżkę do foldera lub do pliku.
$const: (przestarzałe) Przedstawia bezpośrednio tekst wpisany do makro wyrażenia.
$vb: (przestarzałe) Przedstawia wynik obliczenia wpisanego wyrażenia VBScript.
Patrz również:
- Pm.EvalMacro (metoda)

Historia:
Pm8.03.00: W konfiguratorach, gdzie można wprowadzić makro wyrażenie, po lewej znajduje się przycisk (identyczne jak przycisk powiązania danych) i przy jego pomocy można wytworzyć makro wyrażenie w sposób konfiguracyjny.
Pm8.02.00:
- Sposób zapisu makro wyrażeń został uogólniony tak, żeby było można wytwarzać "makro w makrze", czyli żeby wartością w makro wyrażeniu mogło być ponownie makro wyrażenie. Obecnie można wprowadzić makro wyrażenie w formie prostej (w stary sposób, kiedy nie można wytwarzać bardziej złożonych konstrukcji) i w formie złożonej (gdzie występują nawiasy i można wytwarzać "makro w makrze").
- Nowe Makro wyrażenie $.expr dla bardzo ogólnych obliczeń.
Pm8.00.07: można wprowadzić w następnych konfiguratorach, na przykład:
- w konfiguratorze "PmVar > Zmienna > Notatka".
Nawigacja:
 
 
- Makro wyrażenie
 
- $vb
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.