Promotic

Stałe klawiszy

Kod klawisza można odczytać z właściwości pEvent.Code w zdarzeniach: PmaRoot.onKeyPress, PmaPanel.onKeyPress oraz PmgObject.onKeyPress.
Do konwersji tego kodu liczbowego na String można zastosować metodę Pm.StringCodeFrom.

Klawisz Wartość dziesiętna JavaScript hex wartość VBScript hex wartość
F1 112 0x70 &H70
F2 113 0x71 &H71
F3 114 0x72 &H72
F4 115 0x73 &H73
F5 116 0x74 &H74
F6 117 0x75 &H75
F7 118 0x76 &H76
F8 119 0x77 &H77
F9 120 0x78 &H78
F10 121 0x79 &H79
F11 122 0x7A &H7A
F12 123 0x7B &H7B
RETURN 13 0x0D &H0D
ESC 27 0x1B &H1B
SPACE 32 0x20 &H20
PGUP 33 0x21 &H21
PGDN 34 0x22 &H22
END 35 0x23 &H23
HOME 36 0x24 &H24
LEFT 37 0x25 &H25
UP 38 0x26 &H26
RIGHT 39 0x27 &H27
DOWN 40 0x28 &H28
A 65 0x41 &H41
B 66 0x43 &H42
C 67 0x43 &H43
D 68 0x44 &H44
E 69 0x45 &H45
F 70 0x46 &H46
G 71 0x47 &H47
H 72 0x48 &H48
I 73 0x49 &H49
J 74 0x4A &H4A
K 75 0x4B &H4B
L 76 0x4C &H4C
M 77 0x4D &H4D
N 78 0x4E &H4E
O 79 0x4F &H4F
P 80 0x50 &H50
Q 81 0x51 &H51
R 82 0x52 &H52
S 83 0x53 &H53
T 84 0x54 &H54
U 85 0x55 &H55
V 86 0x56 &H56
W 87 0x57 &H57
X 88 0x58 &H58
Y 89 0x59 &H59
Z 90 0x5A &H5A
0 48 0x30 &H30
1 49 0x31 &H31
2 50 0x32 &H32
3 51 0x33 &H33
4 52 0x34 &H34
5 53 0x35 &H35
6 54 0x36 &H36
7 55 0x37 &H37
8 56 0x38 &H38
9 57 0x39 &H39
Patrz również:

Historia:
Pm8.03.02: Usunięto stałe pmcKey.. oraz pozostał tylko opis wartości klawiszy.
Nawigacja:
 
 
- Stałe klawiszy
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.