Promotic

onKeyPress - zdarzenie obiektu PmgObject

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury, jeżeli obiekt posiada fokus (wiadomość otrzymuje tylko obiekt z fokusem).
Zdarzenie można zastosować na przykład do sterowania obiektem za pomocą klawiatury.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Action - (Long) [do odczytu] Indykacja naciśnięcia lub zwolnienia klawisza.
0 - zwolnienie klawisza
1 - naciśnięcie klawisza
pEvent.Code - (Long) [do odczytu] Kod naciśniętego klawisza. W przypadku znaku ANSI jest wartość zgodna z kodem znaku, pozostałe kody patrz Stałe klawiszy.
Do konwersji tego kodu liczbowego na String można zastosować metodę Pm.StringCodeFrom
pEvent.Ctrl - (Boolean) [do odczytu] Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) [do odczytu] Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) [do odczytu] Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Alt.
Notatka:
Zdarzenie posiada takie sama parametry jak zdarzenie PmaRoot.onKeyPress.

- Zdarzenie to zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.
- Zdarzenie to działa także w Web panelach.
- Zdarzenie to nie działa w obiekcie: PmgRoot, PmgActiveX.
Patrz również:
Przykład:
Przykład zawartości zdarzenia. Są tu zdefiniowane klawisze dostępu dla dwu różnych czynności.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.Action == 1 && pEvent.Ctrl)
{
switch (pEvent.Code)
{
case 65:
// Klawisz A
// Wołanie określonej 1. czynności
break;
case 66:
// Klawisz B
// Wołanie określonej 2. czynności
break;
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.