Promotic

Parent - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu.
Składnia:
Object Parent
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Obiekt PmgRoot zwraca wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript. Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Patrz również:
- PmaObject.Parent (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oParent = oObject.Parent;
© MICROSYS, spol. s r.o.