Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Parent - wlaściwość obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu.
Składnia:
Object Parent
Wołanie:
oParent = oPmg.Parent
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Jeżeli Pmg obiekt jest zagnieżdżony w innym Pmg obiektcie, wtedy zwraca nadrzędny Pmg obiekt. Jeżeli Pmg obiekt jest umieszczony na pulpicie panelu, wtedy zwraca Pmg obiekt który przedstawia cały panel (panel zachowuje się jak złożony Pmg obiekt). Pmg obiekt który przedstawia cały panel zwraca wartość null dla JavaScript lub Nothing pro VBScript. Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice