Update cookies preferences
Promotic

Box - karta obiektu PmgObject

Opis:
Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu.

Taką kartę z jej konfiguratorami zawierają następujące Pmg obiekty: PmgNumber, PmgString, PmgButton, PmgButtonState, PmgRadioButton, PmgBox, PmgMeterBox, PmgBar, PmgBarBox, PmgSlider, PmgSliderBox oraz PmgPrototype.
Konfiguratory:
Kolor tłaKolor tła obiektu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorItem.
Szerokość obwódkiSzerokość obwódki panelu (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BorderWidth.
Typ obwódkiTyp obwódki panelu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BorderType.
Konfigurator nie znajduje się w Pmg obiekcie: PmgButton oraz PmgButtonState.
0 - Wypukły (outset)
1 - Zagłębiony (inset)
2 - Rowek (groove)
3 - Grzbiet (ridge)
4 - Prosty (solid) - Kolor obwódki patrz Ciemny kolor obwódki.
Tryb kolorów obwódkiKolory obwódki mogą zostać określone automatycznie lub można wprowadzić ręcznie.
Automatycznie kolory obwódki (domyślnie)
Wpisane kolory obwódki - Nie można wprowadzać w Pmg obiekcie: PmgSlider oraz PmgBar.
Jasny kolor obwódkiKolor zjaśnienia obwódki panelu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorLight.
Ma to sens tylko jeżeli konfigurator "Tryb kolorów obwódki" jest ustawiony na "Wpisane kolory obwódki" oraz konfigurator "Typ obwódki" nie jest ustawiony na "4 - Prosty (solid)".
Ciemny kolor obwódkiKolor zciemnienia obwódki panelu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorDark.
Ma to sens tylko jeżeli konfigurator "Tryb kolorów obwódki" jest ustawiony na "Wpisane kolory obwódki".
Jeżeli konfigurator "Typ obwódki" jest ustawiony na "4 - Prosty (solid)", wtedy ten kolor określa kolor obwódki.
Kontrast kolorów obwódki (-100 do 100%)Kontrast zmiany koloru obwódki względem koloru panelu.
Ma to sens tylko jeżeli konfigurator "Tryb kolorów obwódki" jest ustawiony na "Automatycznie kolory obwódki".
CieniowanieZezwolenie/zakaz cieniowanie.
Pozycja jasnej stronyKierunek, z którego obiekt jest naświetlony.
U góry
Po lewej
U dołu
Po prawej
Kontrast (-100 do 100%)Kontrast cieniowania (w procentach).
Wartość 0 oznacza żaden kontrast, wartości -100, 100 oznaczają największy kontrast.
Jeżeli wartość kontrastu jest dodatnia (>0), wtedy dochodzi do zaciemniania określonego koloru (w konfiguratorze "Kolor tła").
Jeżeli wartość jest ujemna (<0), wtedy dochodzi do zjaśnienia określonego koloru.
© MICROSYS, spol. s r.o.