Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pozycja - karta obiektu PmgObject

Opis:
Ustawienie pozycji (x,y) Pmg obiektu, jego długości i wysokości (Dx,Dy) (w pikselach).
Ta karta razem z jej konfiguratorami jest wspólna dla wszystkich Pmg obiektów z wyjątkiem: PmgRoot oraz PmgInstance.
Konfiguratory:
XPozycja lewego górnego rogu Pmg obiektu w panelu względem do osi X. 0 odpowiada lewemu górnemu rogowi panelu. Jeżeli edytowany Pmg obiekt jest obiektem zagnieżdżonym do innego Pmg obiektu, wtedy 0 odpowiada lewemu górnemu rogowi nadrzędnego Pmg obiektu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości X oraz IniX.
Konfigurator ten nie jest przeznaczony dla obiektu PmgPrototype.
YPozycja lewego górnego rogu Pmg obiektu w panelu względem do osi Y. 0 odpowiada lewemu górnemu rogowi panelu. Jeżeli edytowany Pmg obiekt jest obiektem zagnieżdżonym do innego Pmg obiektu, wtedy 0 odpowiada lewemu górnemu rogowi nadrzędnego Pmg obiektu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Y oraz IniY.Konfigurator ten nie jest przeznaczony dla obiektu PmgPrototype.
DxSzerokość Pmg obiektu (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Dx oraz IniDx.
DyWysokość Pmg obiektu (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Dy oraz IniDy.
Ze zmianą wielkości obiektu nadrzędnego ma obiekt ten:Te pozycje są widoczne tylko jeżeli obiekt jest włożony do innego. Ustawienie ma wpływ tylko przy zmianach w środowisku deweloperskim, nie w trybie runtime.
PozycjaKonfigurator ten nie jest przeznaczony dla obiektu PmgPrototype.
nie zmieniać pozycję - Pmg obiekt nie będzie zmieniał pozycję.
zmień pozycję lewego górnego rogu - Lewy górny róg Pmg obiektu będzie się odpowiednio zmieniać w stosunku do zmiany wielkości Pmg obiektu nadrzędnego.
zmień pozycję środka obiektu - Środek Pmg obiektu będzie się odpowiednio zmieniać w stosunku do zmiany wielkości Pmg obiektu nadrzędnego.
WielkośćKonfigurator ten nie jest przeznaczony dla obiektu PmgPrototype.
nie zmieniać wielkość - Pmg obiekt nie będzie zmieniać wielkość.
zmień wielkość Dx,Dy - Oba wymiary Pmg obiektu będą się odpowiednio zmieniać w stosunku do zmiany wielkości Pmg obiektu nadrzędnego.
zmiana tylko wielkość Dx - Szerokość Pmg obiektu będzie się odpowiednio zmieniać w stosunku do zmiany wielkości Pmg obiektu nadrzędnego.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice