Promotic

Pozycja - karta obiektu PmgObject

Opis:
Ustawienie pozycji (x,y) Pmg obiektu, jego długości i wysokości (Dx,Dy) (w pikselach).
Ta karta razem z jej konfiguratorami jest wspólna dla wszystkich Pmg obiektów z wyjątkiem: PmgRoot.
Konfiguratory:
XPozycja lewego górnego rogu Pmg obiektu w panelu względem do osi X. 0 jest lewy górny róg panela. Jeżeli edytowany Pmg obiekt jest obiektem zagnieżdżonym do innego Pmg obiektu, wtedy 0 jest lewy górny róg nadrzędnego Pmg obiektu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości X oraz IniX.
Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgPrototype.
YPozycja lewego górnego rogu Pmg obiektu w panelu względem do osi Y. 0 jest lewy górny róg panela. Jeżeli edytowany Pmg obiekt jest obiektem zagnieżdżonym do innego Pmg obiektu, wtedy 0 jest lewy górny róg nadrzędnego Pmg obiektu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Y oraz IniY.
Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgPrototype.
DxSzerokość Pmg obiektu (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Dx oraz IniDx.
Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgInstance.
DyWysokość Pmg obiektu (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Dy oraz IniDy.
Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgInstance.
Ze zmianą rozmiaru obiektu nadrzędnego ma obiekt ten:Te pozycje są widoczne tylko jeżeli obiekt jest włożony do innego. Ustawienie ma wpływ tylko przy zmianach w środowisku deweloperskim, nie w runtime.
PozycjaTen konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgPrototype, PmgInstance.
nie zmieniać pozycję - Pmg obiekt nie będzie zmieniał pozycję.
zmień pozycję lewego górnego rogu - Lewy górny róg Pmg obiektu będzie się odpowiednio zmieniać w stosunku do zmiany rozmiaru Pmg obiektu nadrzędnego.
zmień pozycję środka obiektu - Środek Pmg obiektu będzie się odpowiednio zmieniać w stosunku do zmiany rozmiaru Pmg obiektu nadrzędnego.
WielkośćTen konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgPrototype, PmgInstance.
nie zmieniać wielkość - Pmg obiekt nie będzie zmieniać wielkość.
zmień wielkość Dx,Dy - Oba wymiary Pmg obiektu będą się odpowiednio zmieniać w stosunku do zmiany rozmiaru Pmg obiektu nadrzędnego.
zmiana tylko wielkość Dx - Szerokość Pmg obiektu będzie się odpowiednio zmieniać w stosunku do zmiany rozmiaru Pmg obiektu nadrzędnego.
© MICROSYS, spol. s r.o.