Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgNumber (Numer)

Opis:
Obiekt służy do wyświetlenia i edycji wartości liczbowych.

Zawartość obiektu można powiązać z danymi w konfiguratorze "Wartość". Wtedy obiekt wyświetla bieżącą wartość dowolnej zmiennej w systemie PROMOTIC lub wartość wyrażenia ogólnego.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgPane.
Właściwości i metody:
ColorText Kolor tekstu
FontId Identyfikator czcionki
Value Wyświetlana wartość
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po dokończeniu edycji wartości obiektu
Zakładki konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
Liczba Właściwości tekstu.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiText -> PmgNumber
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice