Update cookies preferences
Promotic

PaddingLeft - właściwość obiektu PmgNumber

Opis:
Przesunięcie tekstu wlewo w pikselach.
Składnia:
Long PaddingLeft
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgNumber.PaddingRight (właściwość)
- PmgString.PaddingLeft (właściwość)
- PmgString.PaddingRight (właściwość)
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumber = pMe.Items("/Nmb");

var nPadding = oNumber.PaddingLeft;   // Odczyt z właściwości
oNumber.PaddingLeft = 10;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.26: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.