Promotic

onDataEditAccept - zdarzenie obiektu PmgNumber

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po dokończeniu edycji wartości obiektu.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgNumber obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Zdarzenie zostanie wywołane dopiero po potwierdzonym zakończeniu edycji.
Żeby zdarzenie zostało wywołane jest konieczne uaktywniony konfigurator "Typ edycji".

Zdarzenie to zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.

Zdarzenie to działa także w Web panelach.

W celu bezpośredniego połączenia z danymi tego obiektu zé zmienną w aplikacji jest bardziej odpowiednie zastosować powiązanie danych w konfiguratorze "Wartość". Zastosowanie zdarzenia onDataEditAccept jest więc stosowne tylko dla bardziej złożonych koncepcji pozyskiwania wartości lub do innych powodów detekcji zmiany.
Przykład:
Ten przykład działa również w Web panelach. Wartość nie jest przypisywana bezpośrednio do obiektu na Web serwerze lecz jest wywołana metoda projektanta w obiekcie PmaPanel. Metoda ta zostanie wywołana na serwerze i tam już można wartość przekazaną z parametru zapisać na dowolne miejsce.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.Methods.SetMyValue(pMe.Value);

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.