Update cookies preferences
Promotic

FontId - właściwość obiektu PmgNumber

Opis:
Identyfikator czcionki w liście czcionek aplikacji (np. "PmMiddle", "PmBig", itd.).
Składnia:
String FontId
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Czcionka" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumber = pMe.Items("/Nmb");

var sFontId = oNumber.FontId;   // Odczyt z właściwości
oNumber.FontId = "PmBig";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.