Update cookies preferences
Promotic

Menedżer zarejestrowanych czcionek aplikacji

Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w edytorze grafiki:
- v menu kontekstowym "Edycja / Edycja czcionek aplikacji" lub
- przy pomocy klawiszy Ctrl+T


W tym oknie są wyświetlone wszystkie czcionki, które są w danej chwili dostępne podczas edycji panela w tej aplikacji.
Jeżeli żadna z tych czcionek nie odpowiada wymaganiom aplikacji, wtedy można dodać nową czcionkę, ewentualnie zmienić ustawienie już istniejącej czcionki.
Dodawać można tylko takie czcionki, które są zainstalowane w SO Windows.
Kliknięciem na przycisk Dodaj lub Edytuj otworzy się następne okno, w którym znajdują się wszystkie typy czcionki według SO Windows.

Aplikacja PROMOTIC zawiera 6 podstawowych czcionek (wszystkie typu Arial).
Każda czcionka jest określona typem czcionki, jej trybem, wielkością, stylem oraz skryptem. To znaczy, że na przykład różne wielkości jednego typu czcionki są definiowane jako samodzielna czcionka.
- PmSmall
- PmSmallBold
- PmMiddle
- PmMiddleBold
- PmMiddleItalic
- PmBig
Konfiguratory:
ListaLista wszystkich zarejestrowanych czcionek aplikacji.
PrzykładPrzykład tekstu wybranej czcionki.
DodajDoda nową czcionkę.
Otworzy okno Wybór czcionki, w którym należy wybrać jedną z czcionek systemu, określić jej przekrój, wielkość oraz dalsze właściwości.
EdytujEdycja zaznaczonej czcionki w ofercie czcionek aplikacji.
Otworzy okno Wybór czcionki, w którym można zmienić pojedyńcze atrybuty czcionki.
UsuńUsunięcie zaznaczonej czcionki aplikacji.
EksportZapis listy czcionek do XML pliku na dysku.
ImportWczytanie listy czcionek z XML pliku do aplikacji.
Patrz również:
- PmgString.FontId (właściwość)
© MICROSYS, spol. s r.o.