Update cookies preferences
Promotic

Menu wyboru trybu zmiany pozycji Pmg obiektów

Menu to zostanie wywołane kliknięciem myszki na ikonie (Menu wyboru trybu zmiany pozycji Pmg obiektów) w pasku narzędzi edytora grafiki.
 
Menu umożliwia wybrać tryb, który określa, czy i w jakim kierunku można zmieniać pozycje wybranych Pmg obiektów w edytorze grafiki.
Ograniczenie zmiany pozycji w kierunku poziomym lub pionowym dotyczy tylko przesuwania Pmg obiektów za pomocą myszki.
Jeżeli zmiana pozycji jest wyłączona, wtedy nie można zmieniać pozycji i rozmiarów Pmg obiektów za pomocą myszki lub klawiatury.

Pozycje menu:
- Zezwól zmianę pozycji we wszystkich kierunkach: Zmiana pozycji wybranych Pmg obiektów jest dozwolona we wszystkich kierunkach.
- Zezwól zmianę pozycji poziomo: Zmiana pozycji wybranego Pmg obiektów jest dozwolona tylko w kierunku poziomym.
- Zezwól zmianę pozycji pionowo: Zmiana pozycji wybranego Pmg obiektów jest dozwolona tylko w kierunku pionowym.
- Wyłączenie zmiany pozycji i rozmiaru: Zmiana pozycji i rozmiaru wybranych Pmg obiektów jest wyłączona.

Historia:
Pm9.00.25: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.