Update cookies preferences
Promotic

Wytworzenie Pmg obiektu złożonego - okno konfiguracyjne

Opis:
Definicja Pmg obiektu włożonego. Jest tu określana jego pozycja względem do nadrzędnego Pmg obiektu, wielkość obiektu włożonego i określenie zmian w stosunku do zmian w nadrzędnym Pmg obiektcie.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w edytorze grafiki w menu "Przenieś / Przenieś do obiektu aktywnego ...".
Konfiguratory:
Nazwa wkładanego obiektuNazwa Pmg obiektu włożonego (nazwa musi być unikalna w danym Pmg obiektcie - nie można wytworzyć kilka obiektów włożoych o tej samej nazwie)
Spójnie zmień pozycję lewego górnego rogu w kierunkach X, YJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy zmianie pozycji lewego górnego rogu nadrzędnego Pmg obiektu zmieni się także pozycja lewego górnego rogu obiektu włożonego.
Spójnie zmień pozycję środka w kierunkach X, YJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy zmianie pozycji środka nadrzędnego Pmg obiektu zmieni się także pozycja środka obiektu włożonego.
Spójnie zmień wielkość Dx, DyJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy zmianie rozmiaru nadrzędnego Pmg obiektu zmienią się również wymiary obiektu włożonego.
Spójnie zmień wyłącznie wielkość DxJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy zmianie rozmiaru nadrzędnego Pmg obiektu spójnie zmieni się tylko szerokość obiektu włożonego (jego wysokość zostanie zachowana).
Przyciski po prawej stronie okna:
OKPotwierdzenie ustawienia atrybutów
CofnijCofnięcie ostatniego ustawienia atrybutów
PomocOtwarcie niniejszej strony dokumentacji
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.