Update cookies preferences
Promotic

Środowisko deweloperskie PROMOTIC

Środowisko deweloperskie jest przeznaczone do tworzenia aplikacji PROMOTIC.

Środowisko deweloperskie to program, który w systemie PROMOTIC znajduje się:

Całe środowisko deweloperskie jest optymalizowane do pracy z myszką, ale również do pracy z klawiaturą.

Środowisko deweloperskie składa się z kilku podstawowych edytorów:

Edytor obiektów Pma

Jest to edytor struktury drzewiastej podstawowych obiektów aplikacji (tzw. Pma obiektów), ich ustawiania, definicji algorytmów, itd.
Struktura drzewiasta jest wytwarzana w drzewie Pma obiektów (okno po lewej). Do ustawienia poszczególnych Pma obiektów (ich funkcjonalności, definicji algorytmów) służy Okno definicji obiektów (okno po prawej).
W kartach aplikacji w nagłówku okna środowiska deweloperskiego można otworzyć następne Pma obiekty i w ten sposób edytować więcej Pma obiektów równocześnie. Jeżeli w kilku kartach jest otwarty ten sam Pma obiekt, wtedy można go edytować tylko w jednej karcie, w pozostałych jego zawartość będzie dostępna tylko do odczytu.

Patrz również:
- Konfiguracje wstępne Pma obiektów
- Podstawowa obsługa edytora obiektów Pma
- Menu oraz pasek narzędziowy środowiska deweloperskiego
- Menu kart aplikacji
- Okno "Opis użytkownika"

Edytor grafiki obiektu PmaPanel

W tym edytorze wytwarzana jest grafika (graficzne Pmg obiekty) obiektu PmaPanel. Jest to WYSIWYG edytor Pmg obiektów, przy pomocy którego są wytwarzane panele aplikacji.

Edetor znajduje się w karcie "Grafika" obiektu PmaPanel.

Patrz również:
- Edytor grafiki panela PmaPanel
- Edytor obiektów Pmg
- Konfiguracje wstępne Pmg obiektów

Następne edytory

Środowisko deweloperskie zawiera wiele innych edytorów oraz różnych narzędzi. Chodzi na przykład o:

- Edytor skryptów: W każdym Pma obiekcie lub Pmg obiekcie można wytwarzać algorytmy w składni języka JavaScript lub VBScript.
Edytor ten znajduje się w karcie "Zdarzenia" lub Metody lub można otworzyć go w oknie "Menedżer skryptów aplikacji".
- oraz wiele innych

Historia:
Pm9.00.26: Możliwość zaznaczania wielu obiektów na tym samym poziomie w drzewie obiektów Pma i Pmg.
Wybrana operacja (np. Wytnij, Kopiuj, Usuń, itd.) jest następnie wykonywana na wszystkich wybranych obiektach.
Pm9.00.25:
- Możliwość przeniesienia karty aplikacji do nowego okna, aby podzielić środowisko deweloperskie na kilka oddzielnych okien.
- Nowe opcje zarządzania kartami aplikacji i nowe kontekstowe Menu kart aplikacji.
Pm9.00.11: Możliwość edycji większej ilości Pma obiektów równocześnie przy pomocy kart aplikacji w nagłówku okna środowiska deweloperskiego.
Pm8.03.18: Usunięty błąd: Czasami dochodziło do utraty ustawień w karcie "PmaRoot > Użytkownicy".
Pm8.03.14:
- Wytworzony Menedżer plików konfiguracyjnych. Umożliwia w prosty sposób wytwarzać *.ini lub *.xml pliki konfiguracyjne, które można później wczytywać przy pomocy makro wyrażenia $.cfgfile.
- Wytworzony Menedżer kopii zapasowych aplikacji. Umożliwia w prosty sposób odnowić starsze kopie zapasowe aplikacji, przejściowo zajrzeć do starszej kopii zapasowej, ustawić parametry wykonywania kopii zapasowych itd.
Pm8.03.00:
- Duże udoskonalenia wyglądu okien konfiguracyjnych w edytorze aplikacji oraz w edytorze paneli.
- W oknie konfiguracji obiektu u góry jest wyświetlona ścieżka do danego obiektu a kliknięciem myszki na pozycję w tej ścieżce można otworzyć dowolny inny obiekt. W ten sposób można się szybko poruszać pomiędzy obiektami.
- Wsparcie edycji tylko za pomocą klawiatury (bez myszki): Po naciśnięciu klawisza Alt przy konfiguratorach pojawią się litery a po naciśnięciu litery przesunie się fokus na wybrany konfigurator. Koncepcja tych liter jest hierarchiczna, tzn. niektóre litery mogą przedstawiać zestawienie konfiguratorów a po naciśnięciu takiej litery pojawią się następne litery dla następnych subkonfiguratorów.
- Konfigurator "Zakaż obiekt przy uruchamianiu aplikacji" został poszerzony o możliwość wprowadzania Makro wyrażenie $.cfgfile i tak można na przykład ustawić w pliku konfiguracyjnym, które obiekty mają zostać w aplikacji rzeczywiście uruchomione.
- Konfigurator "Udostępnij obiekt w zmiennej" jest już uważany za przestarzały i dlatego jest ukryty w nowych aplikacjach oraz w aplikacjach, które go nie używały.
Pm8.02.00: Środowisko deweloperskie PROMOTIC obecnie zapamiętuje (w pliku Promotic.ini) 10 ostatnio edytowanych projektów. Jeżeli obecnie zostanie uruchomiony właściwe oprogramowanie Promotic.exe, wtedy w dialogu wstępnym zaoferuje te projekty do wyboru.
© MICROSYS, spol. s r.o.