Update cookies preferences
Promotic

Podstawowa obsługa edytora obiektów Pma

Ogólnie ważne klawisze:

<Ctrl-S> (Save) Zapis zmian edytowanego obiektu
<Ctrl-I> (Info) Otwarcie przeglądarki INFO systemu PROMOTIC
<F5> Uruchomienie edytowanej aplikacji
<F1> Otwarcie pomocy kontekstowej
<Ctrl-F1> Otwarcie spisu treści pomocy
<F6> Przemienna aktywacja okna drzewa obiektów i okna parametrów obiektu


Klawisze ważne w oknie drzewa obiektów:

<Ctrl-F> Wyszuka występowania określonego tekstu w aktywnym obiekcie i w jego obiektach podległych
<Ins> Włożenie nowego obiektu do obiektu aktywnego
<Del> Usunięcie aktywnego obiektu i wszystkichjego obiektów podległych
<F2> Zmiana nazwy aktywnego obiektu
<Ctrl-X> Wycięcie i skopiowanie aktywnego obiektu do schowka Windows
<Ctrl-C> Skopiowanie aktywnego obiektu do schowka Windows
<Ctrl-V> Wklej nowy obiekt ze schowka Windows do obiektu aktywnego
<Ctrl-D> Wklej nowy obiekt ze schowka Windows na poziom obiektu aktywnego


Klawisze ważne w oknie parametrów obiektu:

<Ctrl-PgDn>,<Ctrl-Tab> Aktywacja kolejnej karty w oknie definicji obiektu
<Ctrl-PgUp>,<Ctrl-Shift-Tab> Aktywacja poprzedniej karty w oknie definicji obiektu


Drag and Drop - Przeciągnięcie obiektu przy pomocy myszki przy naciśniętym lewym przyciskiem myszki:

bez następnych klawiszy Po przeciągnięciu obiektu zostanie wyświetlona okno potwierdzające z zapytaniem, czy należy obiekt skopiować, przesunąć czy też odwołać czynność.
z klawiszem <Ctrl> Obiekt będzie skopiowany bez zapytania.
z klawiszem <Shift> Obiekt będzie przesunięty bez zapytania.
© MICROSYS, spol. s r.o.