Promotic

Menu oraz pasek narzędziowy środowiska deweloperskiego

Pasek narzędziowy (toolbar):

= Menu aplikacji
- Uruchom PmManager: Uruchomi program PmManager. Jeżeli jest już uruchomiony, wtedy przesunie okno programu na wierzch.

- Zapisz obiekt (Ctrl+S): Zapisze Pma obiekt w aktywnej karcie
- Zapisz wszystkie zmienione obiekty (Ctrl+Shift+S): Wszystkie zmienione Pma obiekty w wszystkich otwartych kartach zostaną zapisane.
- Zapisz aplikację jako ...: Otworzy okno do zapisania aplikacji ze zmianą jej nazwy. Aplikacja zostanie najpierw zamknięta, następnie zostanie wytworzona kopia plików o nowej nazwie "Aplikacja.pra" oraz "Aplikacja.ini" i nowy plik "Aplikacja.pra" zostanie otwarty.
- Kopia zapasowa aplikacji: Wytwarzenie i administracja kopii zapasowych
- Wytwórz kopię zapasową aplikacji: Backup aplikacji zostanie wykonany poprzez wytworzenie dokładnej kopii aktualnego pliku PRA.
- Wytwórz kopię zapasową i defragmentuj aplikację: Najpierw zostanie wykonana kopia zapasowa aplikacji przez wytworzenie dokładnej kopii pliku bieżącego pliku PRA. Następnie bieżący plik aplikacji zostanie zdefragmentowany.
- Menedżer kopii zapasowych aplikacji ...: Otworzy okno do administracji kopii zapasowych: Menedżer kopii zapasowych aplikacji
- Otwórz folder plików: Otworzy określony folder w Eksploratorze plików Windows
- Folder aplikacji PROMOTIC (#app:)
- Folder danych źródłowych aplikacji (#appres:)
- Folder danych aplikacji (#data:)
- Folder plików konfiguracyjnych aplikacji (#cfg:)
- Folder plików tymczasowych (#temp:)
- Folder PROMOTIC (#pm:)
- Otwórz plik aplikacji: Otworzy wybrany plik aplikacji do edycji lub przeglądania przy pomocy programu Notepad
- Aplikacja.ini: Otworzy plik Aplikacja.ini przy pomocy programu Notepad
- Aplikacja.log: Otworzy plik Aplikacja.log przy pomocy programu Notepad
- Aplikacja_RtStop.log: Otworzy plik Aplikacja_RtStop.log przy pomocy programu Notepad

- Aplikacja runtime: Uruchomienie, zatrzymanie oraz restart aplikacji runtime
- Uruchom aplikację runtime (F5): Uruchomi aplikację w runtime.
- Zatrzymaj aplikację runtime (Shift+F5): Zatrzyma aplikację uruchomioną w runtime.
- Uruchom ponownie aplikację runtime (Ctrl+F5): Zatrzyma aplikację uruchomioną w runtime oraz ponownie ją uruchomi.
- Przeniesienie aplikacji runtime na pierwszy plan: Przeniesie okno runtime aplikacji na pierwszy plan. Jeżeli okno jest zminimalizowane, wtedy przywróci mu swoje pierwotne położenie i rozmiar.

- INFO system ...: Otworzy okno INFO systemu.
- Menedżer lokalizowanych tekstów ...: Otworzy okno dla administracji lokalizowanych tekstów aplikacji: Menedżer lokalizowanych tekstów
- Menedżer plików konfiguracyjnych ...: Otworzy okno ustawień plików konfiguracyjnych aplikacji: Menedżer plików konfiguracyjnych
- Menedżer skryptów aplikacji ...: Otworzy okno do administracji skryptów aplikacji: Menedżer skryptów aplikacji
- Ustawienia PROMOTIC ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Ustawienia PROMOTIC" do ustawienia niektórych właściwości systemu PROMOTIC
- Pomoc: Otworzy dokumentację PROMOTIC.
- Pomoc (F1): Otworzy dokumentację PROMOTIC w części, która ma związek z bieżąco wykonywaną czynnością.
- Treść pomocy (Ctrl+F1): Otworzy dokumentację PROMOTIC na początku.

- O aplikacji ...: Otworzy okno informacyjne dotyczące oprogramowania PROMOTIC, gdzie znajdują się informacje o stosowanej wersji PROMOTIC i dane kontaktowe firmy MICROSYS.

- Zamknij (Alt+F4): Zakończenie i zamknięcie aplikacji PROMOTIC
= (F5) Uruchomi aplikację w runtime. Patrz Jak uruchomić runtime aplikację PROMOTIC
- Uruchom aplikację runtime: Uruchomi aplikację w runtime. (F5)
- Zatrzymaj aplikację runtime: Zatrzyma aplikację uruchomioną w runtime.(Shift+F5)
- Uruchom ponownie aplikację runtime: Zatrzyma aplikację uruchomioną w runtime oraz ponownie ją uruchomi. (Ctrl+F5)
- Przeniesienie aplikacji runtime na pierwszy plan: Przeniesie okno runtime aplikacji na pierwszy plan. Jeżeli okno jest zminimalizowane, wtedy przywróci mu swoje pierwotne położenie i rozmiar.
- Otwórz plik Aplikacja.log: Otworzy plik Aplikacja.log przy pomocy programu Notepad
- Otwórz plik Aplikacja_RtStop.log: Otworzy plik Aplikacja_RtStop.log przy pomocy programu Notepad
= (Shift+F5) Zatrzyma aplikację uruchomioną w runtime.
= Otworzy okno INFO systemu.
= Test konsystencji aplikacji
= Otworzy dokumentację PROMOTIC w części, która ma związek z bieżąco wykonywaną czynnością.
- Pomoc: Otworzy dokumentację PROMOTIC w części, która ma związek z bieżąco wykonywaną czynnością. (F1)
- Treść pomocy: Otworzy dokumentację PROMOTIC na początku. (Ctrl+F1)
- O aplikacji: Otworzy okno informacyjne dotyczące oprogramowania PROMOTIC, gdzie znajdują się informacje o stosowanej wersji PROMOTIC i dane kontaktowe firmy MICROSYS. Patrz: Jak można stwierdzić wersję PROMOTIC.
= (Ctrl+Shift+S) Wszystkie zmienione Pma obiekty w wszystkich otwartych kartach zostaną zapisane.
= (Ctrl+S) Zapis bieżąco edytowanego obiektu

Historia:
Pm8.02.02: Nowy menedżer lokalizowanych tekstów
Pm8.01.03: W podstawowym menu przy wyborze opcji > Zapisz aplikację jako aplikacja została zapisana niepoprawnie.
© MICROSYS, spol. s r.o.