Promotic

Menedżer kopii zapasowych aplikacji - okno konfiguracyjne

Opis:
Przy pomocy tego okna można otwierać, wytwarzać i usuwać kopie zapasowe bieżącej aplikacji.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:
- w karcie "PmaRoot > Aplikacja"
- w głównym oknie środowiska deweloperskiego w menu " > Kopia zapasowa aplikacji > Menedżer kopii zapasowych aplikacji".
Przyciski:
OtwórzOtworzy wýbrany plik kopii zapasowej aplikacji. Można wybrać z trzech różnych sposobów otwarcia:
View - otworzyć kopię zapasową w trybie "tylko do odczytu": Otworzy kopię zapasową w środowisku deweloperskim w trybie "tylko do odczytu". Po zamknięciu edytora zostaną automatycznie usunięte wszystkie pliki tymczasowe.
Test - otworzyć kopię jako nową aplikację: Otworzy kopię zapasową w środowisku deweloperskim jako nową aplikację o wybranej nazwie aplikacji.
Replace - zastąpić aplikację przez tę kopię zapasową: Wytworzy kopię zapasową bieżącej aplikacji. Zastąpi bieżącą wersję aplikacji przez wybraną kopię zapasową i otworzy w istniejącym oknie edytora a taką samą nazwą aplikacji.
WytworzyćWytworzy nową kopię zapasową aplikacji. Można wybrać z dwu różnych sposobów wytworzenia:
Wytwórz kopię zapasową aplikacji: Backup aplikacji zostanie wykonany poprzez wytworzenie dokładnej kopii aktualnego pliku PRA.
Wytwórz i zdefragmentuj kopię zapasową aplikacji: Najpierw zostanie wykonana kopia zapasowa aplikacji przez wytworzenie dokładnej kopii pliku bieżącego pliku PRA. Następnie bieżący plik aplikacji zostanie zdefragmentowany.
UsuńUsunie zaznaczony plik kopii zapasowej aplikacji.
MenedżerOtworzy folder z kopiami zapasowymi aplikacji w Eksploratorze plików Windows.
UstawieniaOtworzy okno Ustawienia PROMOTIC, w którym można ustawić właściwości automatycznych kopii zapasowych aplikacji.

Historia:
Pm8.03.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.