Update cookies preferences
Promotic

Edycja tekstowa obiektu - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno służy do wyświetlenia i edycji zawartości Pma oraz Pmg obiektów i ich podobiektów w postaci XML.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:
- w karcie "PmaObject > Obiekt"
- w karcie "PmgObject > Obiekt"
- w głównym oknie środowiska deweloperskiego w menu "Menu Pma obiektów > Edycja tekstowa obiektu ...".
Filtry do wyświetlenia zawartości:
Obiekty podległeFiltr włącza/wyłącza wyświetlenie obiektów podległych danego obiektu (całej gałęzi)
SkryptyFiltr włącza/wyłącza wyświetlanie skryptów
WłaściwościFiltr włącza/wyłącza wyświetlanie właściwości (wartości)
DomyślnyFiltr włącza/wyłącza wyświetlanie danych, których wartość jest równa wartości domyślnej odpowiedniej danej
Pełne XMLFiltr włącza/wyłącza wyświetlanie pełnej formy XML z importu/eksportu lub tylko wyświetlenie zawartości tagu <Content>
Notatka:
Zawartość obiektów może być edytowana. Po zamknięciu okna zostana zapisane wszystkie wykonane zmiany w danym Pma lub Pmg obiektu lub jego podobiektach oraz automatycznie zostanie uaktualniona zawartość kart danego obiektu.
Przy próbie o zapis zawartości zawierającej błąd składni XML nie zostanie zmieniona żadna wartość w obiekcie a zapis jako całość nie powiedzie się.
W tagu <List> można zmieniać nazwy, usuwać lub wkładać nowe pozycje. Chodzi przede wszystkim o listy pozycji, które użytkownik sam wytwarza. Na przykład patrz karty PmaData.Dane, PmaTrendGroup.Dane, itd.

Zawartość obiektów w formie XML jest blisko związany z importem / eksportem w systemie Promotic. Opis struktury XML patrz Opis pliku PROMOTIC XML dla Importu/Eksportu.

Okno do przeglądania i edycji zawartości obiektów w formie XML jest zgodne z edytorem skryptów. Ma więc takie same możliwości i taki sam sposób władania, patrz: Podstawowa obsługa edytora skryptu.

Historia:
Pm9.00.16: Wytworzono. To okno zastępuje kartę Zawartość obiektów PmaObject oraz PmgObject.
© MICROSYS, spol. s r.o.