Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Nowości systemu PROMOTIC 9.0.

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.
 

Wersja 9.0.2 (od 14.3.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Runtime PROMOTIC: System PROMOTIC teraz wspiera również 64 bitowe wersje runtime oraz środowiska deweloperskiego
- Użytkownicy oraz uprawnienia: Wprowadzono logowanie użytkowników Windows przy pomocy nazwy oraz hasła, a administracja użytkowników jest następnie wykonywana przy pomocy środków Windows. Zalogowany użytkownik jest później członkiem grup PROMOTIC wg swego uczestnictwa w odpowiednich grupach Windows.
- PmaRoot obiekt, Użytkownicy zakładka:
- Nowy konfigurator W trybie runtime stosuj użytkowników z pliku INI.
- Nowy konfigurator Włącz uwierzytelnianie systemu Windows (użytkownicy Windows).
- Nowy konfigurator Adres lub nazwa komputera (domeny) uwierzytelniania użytkowników Windows.
- PmChar driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas zamykania portu nie została poprawnia zakończona wiadomość typu Slave.
- PmaCommGroup.onDataReceive zdarzenie: Nowa właściwość pEvent.Attr, z której można stwierdzić czy wiadomość, która wywołała to zdarzenia była pierwszą lub ostatnią.
- PmgString obiekt, Tekst zakładka: Usunięty błąd: Konfigurator Wyrównanie poziome o wartości "W prawo" nie działał poprawnie w lokalnym panelu.
- OpenView metoda: Nowy wybór pos:screen,x,y; w konfiguratorze sParams umożliwiający absolutne pozycjowanie okna w systemie współrzędnych Windows
- Pm.RestartGui metoda: nowa metoda. Wykona restart interfejsu graficznego aplikacji.
- Alarm pozycja konfiguratory: Zmiana wartości konfiguratora Priorytet z trzech wartości 0,5,10 na zakres wartości 0-10

Wersja 9.0.1 (od 18.12.2018) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Wersja 9.0.1 jest tylko Beta wersją PROMOTIC 9. Jest przeznaczona do testów oraz zaznajomienia się ze zmianami. Wersja ta nie została jeszcze w pełni przetestowana oraz nie jest w pełni przygotowana dokumentacja.
- Edytor skryptów: Klawisz "tabelator" od tej pory nie dodaje dwie spacje, ale pozostawi w tekście znak "tabelator" o długości 4 spacji.

W konfiguratorze Wielkość tabulatora można to ustawienie zmienić do 2 spacji ale nie zaleczmy to, ponieważ 4 spacje to standard pisowni skryptów.

- Edytor obiektów Pmg:
- Usunięto zakładkę "Podobiekty". Dodanie, usunięcie oraz edycja Pmg objektu jest wykonywana w drzewie Pmg obiektów (w podobny sposób jak w drzewie Pma objektów).
- W drzewie Pmg obiektów istnieje teraz nowa pozycja #Prototypes, która zawiera wszystkie obiekty PmgPrototype danego panela. Administrację prototypów (dodawanie, usuwanie, edycja) można teraz dokonywać bezpośrednio w tej pozycji, nie trzeba tego już dokonywać poprzez obiekt PmgInstance.
- Konwerter z VBScript do JavaScript: został znacznie ulepszony, stale nie jest doskonały.
- PmgRadioButton obiekt: Usunięty błąd: Chociaż obiekt posiadał zabronione sterowanie (w konfiguratorze Sterowanie aktywne), wtedy w Web panelach poprzez kliknięciem było możliwe zmienić wartość.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Uogólnienie o DataFile typu "L - Long".
- PmaAlarmGroup/PmaEventGroup obiekt: metoda GetHistoryData niepotrafiła przeszukać więcej kopii zapasowych (jeżeli nie była określona ilość rekordów "records:xx;"). Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.29.

Wersja 9.0.0 (od 16.10.2018) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Wiele zmian, które zostały opisane w: Przejście ze starszych wersji na wersję PROMOTIC 9.
- Wersja 9.0.0 jest tylko Beta wersją PROMOTIC 9. Jest przeznaczona do testów oraz zaznajomienia się ze zmianami. Wersja ta nie została jeszcze w pełni przetestowana oraz nie jest w pełni przygotowana dokumentacja.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice