Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC 9.0 - Informacje o wersji

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.
 

Wersja 9.0.8 (od 13.12.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmManager:
- W zakładkach Aplikacje i Wersje PROMOTIC zostało zmienione rozmieszczenie elementów sterowania i został dodany pasek narzędziowy z oddzielymi przyciskami do uruchomienia środowiska deweloperskiego i runtime PROMOTIC.
- W zakładce Narzędzia i ustawienia została dodana możliwość ustawienia, czy po dwukrotnym kliknięciu na plik PRA ma zostać uruchomiony program PmManager, środowisko deweloperskie lub runtime PROMOTIC.
- PmDdAdmin - administracja baz danych SQL: Korekta dla SQL Server 2017 - w ramach pewnych ustawień nie było możliwym wytworzenie lub usunięcie bazy danych
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna "PmgForm z tabelką do logowania tekstów": Wytworzy obiekt PmgForm z tabelką ustawioną do logowania tekstów.
- Konfiguracja wstępna "Miernik jednostkowy": Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako miernik jednostkowy
- Konfiguracja wstępna "4-kwadrantowy wykres mocy": Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako miernik

Wersja 9.0.7 (od 31.10.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- $.expr makro wyrażenie: W wyrażeniu można zastosować zmienną pVar (obiekt typu PmVar).
- Zakładka "Grupa" obiektu PmaAlarmGroup: Nowe konfiguratory Zezwolenie przechowania alarmów podczas krótkiego wyłączenia aplikacji oraz Maksymalny czas wyłączenia aplikacji w celu stawienia zapisu aktyvnych alarmów podczas krótkiego zatrymania aplikacji.
- Zakładka "Grupa" obiektu PmaAlarmGroup: Nowe konfiguratory Przeglądarka stanu oraz Przeglądarka historii do określenia ścieżki do przeglądarki stanu oraz historii.
- Zakładka "Grupa" obiektu PmaEventGroup: Nowy konfigurator Przeglądarka historii do określenia ścieżki do przeglądarki historii.

Nowości PmForm

- PmForm.AddEvent metoda: Wytworzono dla onOpen oraz onClose
- PmForm.RemoveEvent metoda: Wytworzono
- PmfTable.GetAreaWidth metoda: Wytworzono

Wersja 9.0.6 (od 9.10.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgRoot.AddEventTimer metoda: Nowa metoda do uruchomienia funkcji JavaScript z periodem lub opóźnieniem.
- Nowe konfiguracje wstępne:

Wersja 9.0.5 (od 19.9.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmBuffer obiekt:
- LoadFromFile oraz SaveToFile nowe metody: Metody umożliwiają odczyt lub zapis do pliku binarnego. Metody te zastępują metody Pm.FileBinaryRead oraz Pm.FileBinaryWrite, które nie działają w języku JavaScript i z tego powodu są już przestarzałe.
- GetBit oraz SetBit nowe metody: Metody umożliwiają bitowy dostęp do bloku danych.
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nowe wybory:
- "app.lastuseracttime" zwraca czas ostatniej czynności użytkownika. Patrz Przykład3.
- "tz.bias.standard" zwraca przesunięcie czasu pomiędzy UTC oraz lokalnym czasem zimowym.
- "tz.bias.daylight" zwraca przesunięcie czasu pomiędzy UTC oraz lokalnym czasem letnim.
- Pm obiekt: InfoLogReg oraz InfoLogAdd nowe metody: Metody umożliwią zarejestrować do INFO systemu nową pozycję a później do niej dodawać nowe wpisy. Chodzi o uogólnienie metody Pm.Debug w celu własnego logowania.

Wersja 9.0.4 (od 25.7.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmBuffer obiekt: Nowy obiekt, który podtrzymuje większą ilość wartośći w jednym bloku danych w postaci binarnej. Blok ten można później zapisać do tekstu typu HexaString (np. dla drivera PmChar lub PmCharServer).
- PmForm obiekt: Nowy podobiekt PmfTable, przy pomocy którego można do formularza dodać tabelkę wartości.
- PmArray obiekt: Nowe metody Insert oraz Remove do dodania lub usunięcia pozycji w tablicy.
- Korekta kilku driverów komunikacyjnych. W wersji Pm9.0.3 uogólniono rdzeń wszystkich driwerów komunikacyjnych (z powodu nowego drivera PmCharServer) z tego powodu niektóre drivery należało zmodyfikować.

Wersja 9.0.3 (od 1.7.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PostgreSQL baza danych: W systemie PROMOTIC zostało wytworzone wsparcie dla tej bazy danych. Można ją standardowo wykorzystywać (tak samo jak inne wspierane bazy danych) w obiektach PmaAdo, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup oraz PmaEventGroup.
- PmaPanel obiekt: Usunięcie kompilacji paneli. Wszelkie zmiany wykonane w graficznej zawartości zostaną automatycznie skompilowane oraz zapisane wraz z zapisaniem całego obiektu PmaPanel.
- PmCharServer driver komunikacyjny: Nowy driver typu Ethernet-Server. Aplikacja PROMOTIC może być s ten sposób serwerem, który oferuje dane określone przez projektanta (tekstowe lub binarne) innym klientom.
- MQTT protokół komunikacyjny: Wytworzona konfiguracja wstępna przy zastosowaniu drivera komunikacyjnego PmChar - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika.

Klient może być typu Subscriber lub Publisher (tzn. konfiguracja wstępna umożliwia odczyt i zapis).

Na razie taka komunikacja może się odbywać wyłącznie bez szyfrowania.

- Serwer licencyjny PmLicServer: Zmiana nazwy i modyfikacja serwera licencyjnego.

W poprzednich wersjach nosił nazwę PmNetKey.exe i był dostępny jako niezależny plik instalacyjny.

Obecnie nosi nazwę PmLicServer.exe a jego instalacje jest częścią programu instalacyjnego danej wersji PROMOTIC (w programie instalacyjnym można wybrać również instalację samego PmLicServer).

Wersja 9.0.2 (od 8.3.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Runtime PROMOTIC: System PROMOTIC teraz wspiera również 64 bitowe wersje runtime oraz środowiska deweloperskiego.
- Użytkownicy oraz uprawnienia: Wprowadzono logowanie użytkowników Windows przy pomocy nazwy oraz hasła, a administracja użytkowników jest następnie wykonywana przy pomocy środków Windows.

Zalogowany użytkownik jest później członkiem grup PROMOTIC wg swego uczestnictwa w odpowiednich grupach Windows.

- PmChar driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas zamykania portu nie została poprawnia zakończona wiadomość typu Slave.
- PmaCommGroup.onDataReceive zdarzenie: Nowa właściwość pEvent.Attr, z której można stwierdzić czy wiadomość, która wywołała to zdarzenia była pierwszą lub ostatnią.
- PmgString obiekt, Tekst zakładka: Usunięty błąd: Konfigurator Wyrównanie poziome o wartości "W prawo" nie działał poprawnie w lokalnym panelu.
- OpenView metoda: Nowy wybór pos:screen,x,y; w konfiguratorze "sParams" umożliwiający absolutne pozycjowanie okna w systemie współrzędnych Windows.
- Pm.RestartGui metoda: nowa metoda. Wykona restart interfejsu graficznego aplikacji.
- Alarm pozycja konfiguratory: Zmiana wartości konfiguratora Priorytet z trzech wartości 0,5,10 na zakres wartości 0-10.

Wersja 9.0.1 (od 18.12.2018) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Edytor skryptów: Klawisz "tabulator" od tej pory nie dodaje dwie spacje, ale pozostawi w tekście znak "tabulator" o długości 4 spacji.

W konfiguratorze "Wielkość tabulatora" można to ustawienie zmienić do 2 spacji ale nie zaleczmy to, ponieważ 4 spacje to standard pisowni skryptów.

- Edytor obiektów Pmg:
- Usunięto zakładkę "Podobiekty". Dodanie, usunięcie oraz edycja Pmg obiektu jest wykonywana w drzewie Pmg obiektów (w podobny sposób jak w drzewie Pma obiektów).
- W drzewie Pmg obiektów istnieje teraz nowa pozycja #Prototypes, która zawiera wszystkie obiekty PmgPrototype danego panela. Administrację prototypów (dodawanie, usuwanie, edycja) można teraz dokonywać bezpośrednio w tej pozycji, nie trzeba tego już dokonywać poprzez obiekt PmgInstance.
- Konwerter z VBScript do JavaScript: został znacznie ulepszony, stale nie jest doskonały.
- PmgRadioButton obiekt: Usunięty błąd: Nawet jeżeli obiekt posiadał zabronione sterowanie (w konfiguratorze "Sterowanie aktywne"), wtedy w Web panelach poprzez kliknięciem było możliwe zmienić wartość.
- PmaAlarmGroup/PmaEventGroup obiekt: metoda GetHistoryData niepotrafiła przeszukać więcej kopii zapasowych (jeżeli nie była określona ilość rekordów "records:xx;"). Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.29.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Uogólnienie o obszar danych typu "L - Long".

Wersja 9.0.0 (od 16.10.2018) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Wiele zmian, które zostały opisane w: Przejście ze starszych wersji na wersję PROMOTIC 9.
- PmgRoot obiekt, Panel zakładka:
- Nowy konfigurator Kolor tła panela. Zastępuje zmienną BackgroundColor obiektu PmgRoot, która po konwersji zostanie usunięta z listy zmiennych.
- Nowy konfigurator Kolor ramki fokusa. Zastępuje zmienną FocusColor obiektu PmgRoot, która po konwersji zostanie usunięta z listy zmiennych.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice