Promotic

Font - właściwość obiektu PmfTableCell

Opis:
Czcionka komórki tabeli.
Składnia:
String Font
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia czcionkę jako łańcuch w formacie CSS.
Ta właściwość dziedziczy z właściwości Font obiektów nadrzędnych w kolejności: PmfTableRow > PmfTableColumn > PmfTableArea. Zapis ważnej wartości czcionki do właściwości anuluje dziedziczenie wartości z obiektu nadrzędnego. Zapis wartości "inherit" do właściwości zezwoli dziedziczenie wartości z obiektu nadrzędnego.
Zmiana wartości właściwości w trybie runtime nie zmieni rozmieru komórki, wysokośc wiersza, szerokość kolumny ani rozmiar obszaru tabeli.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Ustawianie i odczytywanie czcionek w formacie CSS.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oCell.Font = "normal normal 400 13px 'Arial'";   // Zapis do właściwości
var sFont = oCell.Font;   // Odczyt z właściwości
oCell.Font = "inherit";   // Umożliwienie dziedziczenia wartości właściwości z obiektu nadrzędnego

Historia:
Pm9.00.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.