Promotic

Font - vlastnost objektu PmfTableCell

Popis:
Písmo buňky tabulky.
Syntaxe:
String Font
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví písmo jako řetězec ve formátu CSS.
Tato vlastnost dědí z vlastnosti Font rodičovských objektů v pořadí PmfTableRow > PmfTableColumn > PmfTableArea. Zápis platné hodnoty písma do vlastnosti zruší dědění hodnoty z rodičovského objektu. Zápis hodnoty "inherit" do vlastnosti povolí dědění hodnoty z rodičovského objektu.
Změna hodnoty vlastnosti v runtime módu nezmění velikost buňky, výšku řádku, šířku sloupce ani velikost oblasti tabulky.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Nastavení a čtení písma ve formátu CSS.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oCell.Font = "normal normal 400 13px 'Arial'";   // Zápis do vlastnosti
var sFont = oCell.Font;   // Čtení z vlastnosti
oCell.Font = "inherit";   // Povolení dědění hodnoty vlastnosti z rodičovského objektu

Historie:
Pm9.00.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.