Promotic

Písmo v systému PROMOTIC

Způsob zadání a popis práce s písmem v systému PROMOTIC.

Písmo ve formátu CSS

Písmo se zadává jako textový řetězec ve formátu: "font-style font-variant font-weight font-size font-family" (např. "normal normal 400 13px 'Times New Roman'"). Povinné položky jsou font-family a font-size, ostatní položky lze vynechat. Platí, že položky v řetězci lze vynechávat zleva. Uvnitř nebo zprava vynechávat nelze.
 
Význam jednotlivých položek:
font-style - Určuje styl písma.
normal (přednastaveno) - normální písmo
italic - kurzíva
oblique - skloněné písmo
font-variant - Určuje variantu písma.
normal (přednastaveno) - normální písmo
small-caps - kapitálky (velká písmena snížená na velikost malých písmen)
font-weight - Určuje tučnost písma.
100
200
300
400 (přednastaveno) - normální písmo
500
600
700 - tučné písmo
800
900
font-size - Určuje velikost písma (v pixelech).
font-family - Určuje rodinu písma (např. Arial, Verdana). Pokud je v názvu písma mezera, pak je nutné název uzavřít do jednoduchých uvozovek ('Times New Roman').
 
Písmo v tomto formátu lze nastavit/číst z vlastností např. těchto objektů:
PmForm.TitleFont
PmForm.BodyFont
PmfObject.TitleFont
PmfObject.BodyFont
PmfTableArea.Font
PmfTableColumn.Font
PmfTableRow.Font
PmfTableCell.Font
CanvasCtx.font
 
Ve vývojovém prostředí PROMOTIC písmo v tomto formátu lze zadat např. do následujících konfigurátorů:
Písmo pro zobrazení (PmgAlarmHistoryViewer > Vzhled)
Písmo pro zobrazení (PmgAlarmStateViewer > Vzhled)
Písmo pro zobrazení (PmgEventViewer > Vzhled)
Písmo (PmgTrendViewer > Trendy)
Písmo (PmgTrendViewer > Vzhled > Tabulka)
Písmo: (PmgTrendViewer > Vzhled > Stupnice časové osy)
Písmo: (PmgTrendViewer > Vzhled > Stupnice hodnot)
Písmo (PmgWTable > Tabulka)

FontId - identifikátor písma

Písmo se zadává jako identifikátor písma v seznamu písem aplikace (Například: PmMiddle, PmSmall, PmBig). Každý identifikátor odpovídá jednomu písmu zaregistrovanému v okně Správce registrovaných písem aplikace.
 
Identifikátor písma lze nastavit/číst z vlastností např. těchto objektů:
PmgString.FontId
PmgNumber.FontId
 
Ve vývojovém prostředí PROMOTIC identifikátor písma lze zadat např. do následujících konfigurátorů:
Písmo (PmgString > Text)
Písmo (PmgNumber > Číslo)
Písmo (PmgButton > Tlačítko)
Písmo (PmgButtonState > State)
Písmo (PmgRadioButton > Tlačítko)
Písmo (PmgWCheck > Checkbox)
Písmo (PmgWCombo > Combo)
Písmo (PmgWEdit > Edit)
Navigace:
 
 
- Písmo v systému PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.