Promotic

DtiOper - Popis rozhraní

DtiOper je rozhraní pro tabulkové prohlížení a editaci různých zdrojů dat.

Základní popis

Koncept DtiOper se skládá z prohlížeče tabulky (PmaPanel s PmgWTable) a zdroje dat (objekty PmaAdo, PmaDataTable, atd.). Prohlížeč komunikuje se zdrojem dat pomocí metody projektanta "DtiOper", reprezentující zdroj dat. Metoda zastřešuje jednotlivé "domluvené" operace, které zdroj dat poskytuje prohlížečce. V parametru sDtiPars metody "DtiOper" jsou všechny informace nutné pro vlastní zdroj dat v podobě KeyVal, konvertovaný pro pohodlnější zpracování na začátku každé operace na mapu mDtiPars. Ostatní parametry metody upřesňují požadovanou operaci. Tento koncept je obecný a umožňuje i současné prohlížení jednoho datového zdroje více prohlížeči současně a to i přes Web. Datový zdroj objektu PmaAdo představuje datový zdroj pro všechny tabulky databáze, takže současné prohlížení jednoho zdroje dat více prohlížeči současně je nutnost. Také budoucí rozšiřování o nové "operace" (základní i projektantské) je snadné, stačí v prohlížeči volat metodu "DtiOper" s novou operací, která se naimplementuje v odpovídajícím zdroji dat.

Prohlížeč tabulky

Prohlížeč je obecný, parametrizovaný jediným strukturovaným parametrem DtiPars. Parametr představuje konkrétní zdroj dat i parametry vlastního prohlížeče. Lze použít jediný prohlížeč k postupnému prohlížení různých datových zdrojů, s odpovídající jinou hodnotou parametru DtiPars. Praktičtější a čitelnější je použít pro každý zdroj dat zvláštní vyhrazený prohlížeč, což umožňuje parametry prohlížení konkrétního zdroje dat uvést konfiguračně již přímo v prohlížeči. Také je pak snadnější úprava prohlížeče na míru pro jeden konkrétní účel.

DtiPars v podobě KeyVal je klíčový prvek konceptu DtiOper. Musí se zajistit, aby v něm byly všechny požadované informace při prvním zobrazení prohlížeče. DtiPars lze dodat rovnou na počátku úplný nebo částečně naplněný nebo také upravit postupně v těchto krocích:
 
Předání řetězce DtiPars prohlížečce. Parametr bude obsahovat: cestu ke zdroji dat, název tabulky a záhlaví tabulky.
 
1) Parametr obrazu prohlížeče DtiPars dodaný v sParams v metodě Pm.CreateView nebo v konfigurátoru objektu PmaWorkspace rámu Výchozí hodnota Params.
Příklad: pars:{DtiPars:{DtiPath:../PmaAdo;Table:MyTable;Title:Tabulkový přehled hodnot}}
Příklad: Předání řetězce DtiPars prohlížečce.
2) Parametr obrazu prohlížeče DtiPars dodaný v konfigurátoru "Výchozí hodnota sViewPars".
Příklad: pars:{DtiPars:{DtiPath:../PmaAdo;Table:MyTable;Title:Tabulkový přehled hodnot}}
3) V počáteční hodnotě parametru DtiPars tak, jak je definován v parametrech Parametry Pmg objektu PmgRoot prohlížeče.
Příklad: DtiPars:DtiPath:../PmaAdo;Table:MyTable;Title:Tabulkový přehled hodnot
4) V metodě "Open" prohlížeče, která převezme hodnotu parametru DtiPars a zavolá operaci "Open". Až sem jde o prosté předání parametru obrazu DtiPars.
Příklad: Úprava 1. a 2. řádku metody "Open" objektu PmgWTable
Příklad: Vložení 3. až 5. řádku do metody Open objektu PmgWTable
5) V operaci "Open" zdroje dat se standardně zpracují dodané informace o zdroji dat v sDtiPars. Ověří se platnost a doplní se všechny potřebné informace pro následné operace a vrátí se nová doplněná podoba sDtiPars.
6) V metodě "Open" prohlížeče, která převezme výsledek operace "Open" v podobě DtiPars. Převezme z něj hodnoty čistě pro prohlíčeku, které pak smaže z DtiPars a nechá tam jenom hodnoty nutné pro datový zdroj. Nový výsledný DtiPars s informacemi pro zdroj dat si zapamatuje pro všechny následné operace.

Popis přednastavených hodnot v DtiPars

Hodnoty v DtiPars (mohou se mírně lišit podle zdroje dat):

DtiPath: Cesta ke zdroji dat (libovolný PmaObject s metodou DtiOper), může být i relativní vůči PmaPanel s prohlížečem.
Hodnota je povinná. Hodnotu si prohlížeč zapamatuje a odstraní z DtiPars.
Table: Název tabulky.
Pokud zdroj dat obsahuje více tabulek, pak hodnota je povinná, v jiném případě hodnota je nepovinná.
V objektu PmaAdo je zde název databázové tabulky, v objektu PmaDataTable se neuvádí.
ColNames: Seznam jmen sloupců pro zobrazení.
Hodnota je nepovinná. Pokud se neuvede, pak se zobrazí všechny sloupce zdroje dat.
ColPkNames: Seznam jmen sloupců s primárním klíčem (určuje jedinečnost záznamu pro editaci nebo smazání).
Hodnota je nepovinná. Pokud se neuvede, pak použije se jeden první sloupec.
ColPkCount: Počet sloupců s primárním klíčem (určuje jedinečnost záznamu pro editaci nebo smazání).
Hodnota je nepovinná. Pokud se neuvede, pak použije se jeden první sloupec.
ColTypes: Seznam datových typů sloupců (pro zobrazení i generování SQL příkazů).
Hodnota je nepovinná. Pokud se neuvede, pak se zjistí automaticky samy.
ColPkTypes: Seznam datových typů sloupců s primárním klíčem (pro zobrazení i generování SQL příkazů).
Hodnota je nepovinná. Pokud se neuvede, pak se zjistí automaticky samy.
ColTitles: Seznam záhlaví sloupců pro zobrazení (např. lokalizovaný text).
Hodnota je nepovinná. Pokud se neuvede, pak se použije ColNames.
Hodnotu si prohlížeč zapamatuje a odstraní z DtiPars.
Title: Záhlaví zobrazené tabulky (např. lokalizované).
Hodnota je nepovinná. Pokud se neuvede, pak se použije Table nebo zůstane prázdné.
Hodnotu si prohlížeč zapamatuje a odstraní z DtiPars.

Operace metody DtiOper zdroje dat (parametr sOper)

"Open": Volá se jen jednou jako první operace při otevření prohlížeče. Operace má za úkol převzít počáteční hodnotu sDtiPars, ověřit jejich správnost. Následně doplnit všechny chybějící informace jednak pro zobrazení prohlížeče a také aby bylo možné provádět následné operace nad zdrojem dat. Výsledkem této operace je nová doplněná hodnota DtiPars, která bude vrácena prohlížečce. Prohlížeč si tento modifikovaný DtiPars zapamatuje a následně jej bude předávat v parametru sDtiPars každé následující operaci nad zdrojem dat. DtiPars se doplňuje o názvy sloupců, nadpisy sloupců, datové typy sloupců, seznam primárních klíčů, atd. Vlastní datový zdroj si zde může uložit i vlastní nezbytné informace pro následné operace. Některé hodnoty v DtiPars slouží pouze pro prvotní zobrazení prohlížeče a prohlížeč je z optimalizačních důvodů z DtiPars odstraní, aby DtiPars pří následných operacích nebyl zbytečně velký a obsahoval jenom informace pro zdroj dat.
Operace vrací upravený DtiPars v podobě KeyVal.
"Close": Volá se jen jednou jako poslední operace při zavření prohlížeče. Obvykle se tato operace ani neimplementuje.
"GetRows": Volá se opakovaně vždy, když prohlížeč potřebuje aktualizovat svůj obsah.
Operace vrací 2-rozměrné pole hodnot.
"AddRow": vPar1 = pole všech hodnot přidavaného řádku. Volá se při přidání jednoho řádku.
Operace vrací 1 = OK, 0 = chyba
"EditRow": vPar1 = pole všech hodnot editovaného řádku, vPar2 = pole hodnot identifikujích editovaný řádek (hodnoty primárního klíče) Volá se při změně jednoho řádku.
Operace vrací 1 = OK, 0 = chyba
"DeleteRow": kde vPar1 = pole hodnot identifikujích mazaný řádek (hodnoty primárního klíče) Volá se při smazání jednoho řádku.
Operace vrací 1 = OK, 0 = chyba
Předání řetězce DtiPars prohlížečce.:
Parametr bude obsahovat: cestu ke zdroji dat, název tabulky a záhlaví tabulky.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateView(null, "../ViewerDataTable", "pars:{DtiPars:{DtiPath:../PmaAdo;Table:MyTable;Title:Tabulkový přehled hodnot}}", "target:_blank;").Open();
Úprava 1. a 2. řádku metody "Open" objektu PmgWTable:
Tato úprava umožňuje umístit v obrazu více tabulek napojených na různé zdroje dat (různé tabulky jedné nebo více databází).
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sDtiPars = "DtiPath:../PmaAdo;Table:MyTable;Title:Tabulkový přehled hodnot";
// var sDtiPars = pMe.GetPar("DtiPars");
nebo
Vložení 3. až 5. řádku do metody Open objektu PmgWTable:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

mDtiPars.DtiPath = "../PmaAdo";
mDtiPars.Table = "MyTable";
mDtiPars.Title = "Tabulkový přehled hodnot";

Historie:
Pm9.00.01: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- DtiOper
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.