Update cookies preferences
Promotic

Widgety systému PROMOTIC

Widgety jsou v systému PROMOTIC chápány jako externí grafické objekty, které v html stránce zobrazují dynamický obsah a jsou umístěné v objektu PmaPanel. Mohou být scela nezávislé na samotné aplikaci ale také mohou data poskytnuta aplikací graficky zobrazovat.

Předkonfigurace pro widgety, které zobrazují data poskytnutá aplikací:
 
Předkonfigurace Pmg objektů
Vytvoří objekt PmgFrame s naformátovaným textem v html stránce
Vytvoří objekt PmgButton otevírající html stránku s naformátovaným textem
 
Předkonfigurace Pma objektů
Pro ně je zvolen jednotný postup a rozhraní.
Obraz obsahuje objekt PmgFrame a ten se odkazuje na html stránku widget.htm v podobjektu PmaWebDir. Tento požadavek v události PmaWebDir.onPageModify volá metodu projektanta "widget". Ta vytvoří html stránku s napojením na požadovanou "widget" knihovnu kterou naparametrizuje. Součástí stránky je skript kterým se žádá o data pro zobrazení. Ty poskytne metoda projektanta "data".

Samotné "widget" knihovny mohou být umístěny lokálně v aplikaci nebo na vzdálené URL adrese.

A takto lze postupovat při použití jiných vhodných grafických widgetů. Ale je nutno zjistit a dodržet licenční podmínky při jejich použití v samotné aplikaci.

Upozornění
Některé widgety mohou vyžadovat pro zobrazení v lokální aplikaci podporu Microsoft Edge WebView2 Runtime. Pak bude nutné, aby byla tato podpora v OS Windows byl nainstalována. Komponenta se jmenuje Microsoft Edge WebView2 Runtime verze Evergreen. A její použití musí být povoleno v INIsouboru aplikace.
 
Viz WebView2 (Edge)
Navigace:
 
 
- SVG
- Widget
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.