Promotic

Jak sledovat běh aplikace PROMOTIC

Bezchybný běh aplikace lze monitorovat v OS Windows sledováním zejména několika nejdůležitějších údajů, a to:
- Celková paměť obsazená procesem
- Celkový počet popisovačů (handles), které proces vlastní
- Celkový počet grafických prostředků přidělených procesu, tzv. GDI prostředky

Z dlouhodobého pohledu, kdy aplikace běží několik dnů, měsíců, ... bez vypínání, všechny tyto výše uvedené hodnoty by něměly nekontrolovaně růst nade všechny meze.
Vhodné je také sledovat využití času procesoru.
Výše uvedené tři hodnoty lze sledovat globálně pro všechny procesy nebo lze také (a pro správnou identifikaci připadných nestabilit mnohem vhodnější) sledovat tyto hodnoty pro každý proces zvlášť.

Sledování obsazení paměti jednoho procesu (aplikace) ve OS Windows 2000/XP

Spusťte aplikaci Performance monitor - v tlačítku Start, položce Run (Spustit) zadejte perfmon.exe a spusťte aplikaci.
Do okna přidáme graf obsazení paměti aplikace PROMOTIC po stisknutí tlačítka "+", viz následující obrázek. Důležité je vybrat položku Nesdílené bajty (Private bytes).
Graficky dokonfigurujeme vzhled a umístění bodů grafu, viz následující obrázek. Aktuální hodnota obsazené paměti procesem PROMOTIC je zobrazena v políčku Last. Zde v obrázku vybraná hodnota Scale=0.000001 znamená přepočítavací konstantu. Položka Last má hodnotu 14356480, viz obrázek. Hodnota Last se vynásobí přepočítavací konstantou (v našem případě 0.000001) a dostaneme 14356480*0.000001=14.356480, což je výška, v jaké bude ležet grafický bod odpovídající aktuálnímu údaji položky Last. Na stupnici v našem případě od 0 do 100.
Aplikací Performance monitor lze aktuální data ukládat také na disk. Lze samozřejmě sledovat libovolný proces běžící na počítači.

Poznámka: Vzhledem k možným nepřesnostem není vhodné sledovat obsazení paměti konkrétní aplikace pomocí Správce úloh (Task manager), který lze spustit například kombinací kláves Alt+Ctrl+Del. Údaj Memory usage se stává nesprávným v okamžiku, kdy obsazení paměti všech běžících aplikací již dříve překročilo nebo v aktuálním čase překračuje hodnotu fyzické instalovaně paměti počítače.

Sledování počtu handlů (popisovačů) a počtu GDI prostředků pro jeden proces ve OS Windows 2000/XP

Spusťte aplikaci Správce úloh (Task Manager) - např. kombinací kláves Alt+Ctrl+Del. Přepněte se do karty "Procesy" (Processes) a podle následujícího obrázku vyberte tyto sloupce pro zobrazení: Handles, GDI objects.

Sledování celkové obsazené paměti, celkového počtu přidělených handlů (popisovačů) všech běžících procesů v OS Windows XP

Spusťte aplikaci Správce úloh (Task Manager) - např. kombinací kláves Alt+Ctrl+Del. Přepněte se do karty "Výkon" (Performance) a podle obrázku vyberte tyto sloupce pro zobrazení: Handles, GDI objects.

Sledování času využití procesoru v OS Windows XP

Spusťte aplikaci Správce úloh (Task Manager) - např. kombinací kláves Alt+Ctrl+Del.
- Celkové využití procesoru všemi běžícími aplikacemi je dostupné v kartě "Výkon" (Performance).
- Využití procesoru jedinou aplikací je dostupné v kartě "Procesy" (Processes). Je nutno pro zobrazení vybrat sloupec CPU.
Navigace:
 
 
- Jak sledovat běh aplikace PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.