Promotic

Jak uložit binární soubor (obrázek) z URL adresy

Následující skript umožňuje z konkrétní URL adresy stáhnout a uložit na disk binární soubor. Ve skriptu je použita technologie Microsoft HTTP request pro stažení obsahu binárního souboru z URL adresy. A technologie ADO pro uložení obsahu souboru na disk. Obě technologie jsou spouštěny metodou CreateObject.
Příklad na stažení a uložení obrázku generovaného Web kamerou:
Skript lze zakomponovat do aplikace například v události PmaTimer.onTick, v události PmgButton.onButtonUp atd.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oHttp, oStream, sUrl, sSavePath
sSavePath = Pm.DiscGetPath("#appres:") & "MyPicture.jpg"
sUrl = "http://sah.x3w.cz/dl/lanovka.jpg"

Set oHttp = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")

oHttp.Open "GET", sUrl, false, "username", "password"   ' username and password pouze pokud proxy server
oHttp.setRequestHeader "Content-Type", "image/multipart"
oHttp.send
If oHttp.readyState = 4 And oHttp.status = 200 Then
Set oStream = CreateObject("adodb.stream")
oStream.type = 1   ' 1=adTypeBinary
oStream.open
oStream.write oHttp.responseBody
oStream.savetofile sSavePath, 2   ' 2=adSaveCreateOverWrite, 1=adSaveCreateNotExist
Set oStream = Nothing
End If
oHttp.abort
Set oHttp = Nothing
Navigace:
 
 
- Jak uložit binární soubor (obrázek) z URL adresy
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.