Update cookies preferences
Promotic

And - operátor jazyka VBScript

Popis:
Logická nebo bitová konjunkce (součin) dvou výrazů.
Syntaxe:
výsledek = výraz1 And výraz2
Poznámka:
Výsledek je true pouze pokud oba výrazy jsou true. Pokud je některý výraz vyhodnocen jako false, pak výsledek je false. Výsledek je určen podle následující tabulky:
výraz1: výraz2: výsledek:
true true true
true false false
false true false
false false false


Operátor také provádí bitové porovnání odpovídajících si bitů ve dvou číselných výrazech a nastaví odpovídající bit ve výsledku podle následující tabulky:
Pokud bit ve výraz1 je: a bit ve výraz2 je: pak bit ve výsledek je:
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.