Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Priority operátorů

Vyskytne-li se ve výrazu několik operací, každá část výrazu je vyhodnocena v předem určeném pořadí, nazývaném priorita operátorů. Kulaté závorky mohou být použity ke změně pořadí vyhodnocení určitých částí výrazu, umožní tedy vyhodnotit části výrazu před částmi jinými. Operace uvnitř závorek jsou vyhodnoceny vždy před operacemi vně závorek. Uvnitř závorek nicméně platí normální priority operátorů.

Obsahují-li výrazy operátory z více než jedné kategorie, nejprve jsou vyhodnoceny aritmetické operátory, pak porovnávací operátory a nakonec jsou vyhodnoceny logické operátory. Porovnávací operátory mají stejnou prioritu, tzn. jsou vyhodnoceny zleva doprava tak, jak jsou zapsány. Aritmetické a logické operátory jsou vyhodnoceny podle následujícího pořadí priorit:

 
aritmetické porovnávací logické
Umocnění (^) rovnost (=) Not
unární negace (-) nerovnost (<>) And
Násobení (*) a Dělení (/) menší než (<) Or
Celočíselné dělení (\) větší než (>) Xor
zbytek (Mod) menší nebo rovno (<=) Eqv
Sčítání (+) a Odčítání (-) větší nebo rovno (>=) Imp
Zřetězení (&) Is  
Jsou-li operace násobení a dělení společně ve výrazu, každá operace je vyhodnocena tak, jak je zapsána, tj. zleva doprava. Podobně objeví-li se sčítání a odčítání společně ve výrazu, každá operace je vyhodnocena zleva doprava. Operátor sčítání řetězců (&) není aritmetickým operátorem, ale v prioritě vyhodnocování patří za všechny aritmetické operátory a před všechny porovnávací operátory. Operátor Is je operátor porovnávání odkazu na objekty. Neporovnává vlastní objekty nebo jejich hodnoty, zjišťuje pouze, zda dvě reference odkazují na stejný objekt.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice