Update cookies preferences
Promotic

Is - operátor jazyka VBScript

Popis:
Porovnání dvou referencí na objekty.
Syntaxe:
výsledek = objekt1 Is objekt2
Poznámka:
Pokud objekt1 a objekt2 se odkazují na stejný objekt, pak výsledek je true, v jiném případě je false. Toho, aby dvě proměnné odkazovaly na stejný objekt lze dosáhnout několika způsoby.
Příklad1:
V následujícím příkladě je proměnná o1 nastavena, aby ukazovala na stejný objekt jako proměnná o2:
Vyber a zkopíruj do schránky

Dim o1, o2
Set o1 = o2
V následujícím příkladě proměnná o1 a proměnná o2 odkazují na stejný objekt proměnná o3:
Vyber a zkopíruj do schránky

Set o1 = o3
Set o2 = o3
Příklad2:
Příklad pro testování vrácené hodnoty Nothing:
Vyber a zkopíruj do schránky

Dim oItem
Set oItem = oData.Item("abc")
If oItem Is Nothing Then
' ... error
End If
© MICROSYS, spol. s r.o.