Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - metoda objektu PmaData

Popis:
Metoda zpřístupňuje objekt typu PmVar, který představuje jednu proměnnou definovanou v záložce Data.
Syntaxe:
Object Item(Variant id)
Volání:
Čtení hodnoty:
val = oData.Item(id).Value
Zápis hodnoty:
oData.Item(id).Value = val
Přístup k objektu, který představuje danou proměnnou:
Set obj = oData.Item(id)
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "a1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
Poznámka:

Objekt PmVar obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Pokud proměnné neexistuje, pak se vrací hodnota null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Generuje se přitom globální chyba v INFO systému. Pro testování existence proměnné je proto lepší použít metodu ItemEx.

 
Identifikátor #vars:

Na objekt PmVar se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #vars. Tento identifikátor lze použít např. Pm nebo v datové vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda Pm("/data/#vars/Teplota) vrací proměnnou "Teplota" (PmVar) v objektu "data" (PmaData).

 
Identifikátor #ext:

Na objekty Datová rozšíření v proměnné PmVar se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext. Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (PmVar) v objektu "data" (PmaData).

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice