Update cookies preferences
Promotic

Item - metoda objektu PmaData

Popis:
Metoda vrací objekt typu PmVar, který představuje jednu proměnnou definovanou v kartě "Data".
Syntaxe:
Object Item(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "d1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
Poznámka:
Objekt PmVar obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).
Pokud proměnná neexistuje, pak se vrací hodnota null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Generuje se přitom globální chyba INFO systému. Pro testování existence proměnné je lepší použít metodu ItemEx.

Identifikátor #vars:
Na objekt PmVar se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #vars. Tento identifikátor lze použít v metodě Pm nebo v datové vazbě "PP - Vlastnost Pma objektu".
Například metoda Pm("/data/#vars/Teplota) vrací proměnnou "Teplota" (objekt PmVar) v objektu data (objekt PmaData).
 
Identifikátor #ext:
Na objekty Datová rozšíření v proměnné PmVar se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext.
Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech.
Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (PmVar) v objektu data (objekt PmaData).
Viz také:
- PmaData.ItemEx (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
var oItem = oData.Item(0);   // Přístup k objektu, který představuje danou proměnnou

// Čtení hodnoty:
var sName = oItem.Name;
var value = oItem.Value;

// Zápis hodnoty:
oItem.Value = 8;
© MICROSYS, spol. s r.o.