Promotic

ReadFromSocketEx - metoda objektu PmaData

Popis:
Je rozšířením metody ReadFromSocket.
Syntaxe:
Boolean ReadFromSocketEx(Long nType, Long nSubType, Long nFrom, Long nCount)
Parametry:
nType(Long) Podtyp datového protokolu.
nSubType(Long) Verze podtypu datového protokolu.
nFrom(Long) Index (indexováno od 0) proměnné v objektu PmaData. Od této proměnné (včetně) se bude přijímat.
nCount(Long) Počet proměnných v objektu, které se budou přijímat.
Vrácená hodnota:
true - Metoda úspěšně zařadila požadavek na čtení dat ze serveru. Po přenosu dat je vyvolána událost onEndOfTransfer.
false - Metoda nezařadila požadavek na čtení. Pravděpodobně ještě nebyla dokončena předchozí zpráva o vysílání/příjmu po soketech tohoto objektu. Událost onEndOfTransfer není vyvolána.
Poznámka:
Tato metoda není funkční pro PmFree.

Umožňuje uživateli zadat podtyp datového protokolu, kterým se má komunikovat se serverem, a například hodnotu a počet hodnot objektu PmaData, od které se budou data přijatá po síti do objektu zapisovat. Přesný význam parametrů nFrom a nCount může však být závislý na parametrech nType a nSubType.

Podporované podtypy protokolu:

nType nSubType význam
0 0 protokol pro přenos celého objektu PmaData. Parametry nFrom a nCount jsou ignorovány.
1 1 umožňuje zadat pomocí parametrů nFrom a nCount od které hodnoty a kolik hodnot objektu se má přijímat.


Metoda dá jen podnět k přenosu dat, ale není vůbec zaručeno že po ukončení této metody jsou již data přenesena. Konec přenosu dat však způsobí že se vyvolá událost onEndOfTransfer.
Volání této metody má smysl pouze pokud je nakonfigurována karta "Sokety" jako Soket klient.
Příchozími daty budou naplněny proměnné v kartě "Data" tohoto objektu.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.ReadFromSocketEx(1, 1, 0, 3);
// nebo
var bDone = oData.ReadFromSocketEx(1, 1, 0, 3);   // bDone = true nebo false
© MICROSYS, spol. s r.o.