Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SaveToString - metoda objektu PmaData

Popis:
Vytvoří textovou hodnotu z datových položek objektu.
Syntaxe:
String SaveToString()
Poznámka:
Jednotlivé hodnoty proměnných jsou v takto vytvořeném řetězci oddělené středníkem. Pokud je hodnotou proměnné hodnota typu String obsahující například znak "mezerník", pak je provedena vnitřní konverze znaků.
K přiřazení hodnot z proměnné typu String (tzn. opačná metoda k SaveToString) slouží metoda LoadFromString.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
var sCsv = oData.SaveToString();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice