Promotic

Objekt PmaData (Data)

Popis:
Viz: PmaData - Podrobný popis objektu

Objekt PmaData slouží k definici libovolného počtu proměnných různých datových typů v jednom objektu.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Licence pro runtime prostředí PROMOTIC).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
CountPočet proměnných v objektu
DdeClientEnabledNastavení/zjištění povolení DDE klient komunikace
EndOfTransfer()Vyvolá událost onEndOfTransfer
GetVarArray()Vytvoří pole hodnot (array) ze všech proměnných objektu
GetVarSubArray()Vytvoří pole hodnot (array) z proměnných objektu určených indexem
Item()Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
ItemEx()Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
LoadFromString()Přiřazení hodnot datovým položkám objektu z textové hodnoty
ReadFromSocket()Čtení dat ze serverové skupiny přes Ethernet (TCP/IP) pomocí soketů
ReadFromSocketEx()Je rozšířením metody ReadFromSocket
ReadFromWeb()Čtení dat z Web serveru ve formátu XML
SaveToString()Vytvoří textovou hodnotu z datových položek objektu
SetVarArray()Přiřazení hodnot proměnným objektu z pole hodnot
SetVarSubArray()Přiřazení pole hodnot
SocketClientIsReadyZjistí, zda objekt je připraven zapisovat/číst přes Sokety
WebClientIsReadyZjistí, zda objekt je připraven zapisovat/číst do Web serveru
WriteToSocket()Zaslání dat serverové skupině přes Ethernet (TCP/IP) pomocí soketů
WriteToSocketEx()Je rozšířením metody WriteToSocket
WriteToWeb()Zaslání dat do Web serveru ve formátu XML
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onEndOfTransferVyvolá se po ukončení přenosu dat
onItemAfterWriteVyvolá se po zápisu do (změně) hodnoty jedné proměnné
onItemBeforeWriteVyvolá se před zápisem do (změnou) hodnoty jedné proměnné
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
DataDefinice dat
DDEDefinice podmínek pro DDE sdílení proměnných.
SoketyNapojení objektu na soketovou skupinu
OprávněníOprávnění pro objekt
Web serverNapojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
Datová rozšířeníDatová rozšíření jsou komponenty systému PROMOTIC, které rozšířují základní funkčnost datových položek (proměnných) PmVar.
Každý typ datového rozšíření slouží k danému účelu (např. alarm překročení hodnot, napojení se na OPC server nebo na objekt PmaComm, trendování hodnot, atd.).
Viz také:
- PmVar (objekt)
- PmaDataTable (objekt)
- PmaNumber (objekt)
- PmaString (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmData -> PmaData
Pm8.01.00: Každá datová položka (objekt PmVar) má novou vlastnost Unit (viz také konfigurátor "Jednotka").
© MICROSYS, spol. s r.o.