Promotic

Objekt PmaData (Data)

Popis:
Viz: PmaData - Podrobný popis objektu

Objekt PmaData slouží k definici libovolného počtu proměnných různých datových typů v jednom objektu.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Licence pro runtime prostředí PROMOTIC).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
CountPočet proměnných v objektu
DdeClientEnabledNastavení/zjištění povolení DDE klient komunikace
EndOfTransferVyvolá událost onEndOfTransfer
GetVarArrayVytvoří pole hodnot (array) ze všech proměnných objektu
GetVarSubArrayVytvoří pole hodnot (array) z proměnných objektu určených indexem
ItemPřístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
ItemExPřístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
LoadFromStringPřiřazení hodnot datovým položkám objektu z textové hodnoty
ReadFromSocketČtení dat ze serverové skupiny přes Ethernet (TCP/IP) pomocí soketů
ReadFromSocketExJe rozšířením metody ReadFromSocket
ReadFromWebČtení dat z Web serveru ve formátu XML
SaveToStringVytvoří textovou hodnotu z datových položek objektu
SetVarArrayPřiřazení hodnot proměnným objektu z pole hodnot
SetVarSubArrayPřiřazení pole hodnot
SocketClientIsReadyZjistí, zda objekt je připraven zapisovat/číst přes Sokety
WebClientIsReadyZjistí, zda objekt je připraven zapisovat/číst do Web serveru
WriteToSocketZaslání dat serverové skupině přes Ethernet (TCP/IP) pomocí soketů
WriteToSocketExJe rozšířením metody WriteToSocket
WriteToWebZaslání dat do Web serveru ve formátu XML
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
GetInfoVrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndexVrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByNameVrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByTypePole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNumVrací počet vnořených objektů v objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermissionVrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
PmVrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onEndOfTransferVyvolá se po ukončení přenosu dat
onItemAfterWriteVyvolá se po zápisu do (změně) hodnoty jedné proměnné
onItemBeforeWriteVyvolá se před zápisem do (změnou) hodnoty jedné proměnné
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
DataDefinice dat
DDEDefinice podmínek pro DDE sdílení proměnných.
SoketyNapojení objektu na soketovou skupinu
OprávněníOprávnění pro objekt
Web serverNapojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
Datová rozšířeníDatová rozšíření jsou komponenty systému PROMOTIC, které rozšířují základní funkčnost datových položek (proměnných) PmVar.
Každý typ datového rozšíření slouží k danému účelu (např. alarm překročení hodnot, napojení se na OPC server nebo na objekt PmaComm, trendování hodnot, atd.).
Viz také:
- PmVar (objekt)
- PmaDataTable (objekt)
- PmaNumber (objekt)
- PmaString (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmData -> PmaData
Pm8.01.00: Každá datová položka (objekt PmVar) má novou vlastnost Unit (viz také konfigurátor "Jednotka").
© MICROSYS, spol. s r. o.