Promotic

Objekt PmaData (Data)

Popis:
Viz: PmaData - Podrobný popis objektu

Objekt PmaData slouží k definici libovolného počtu proměnných různých datových typů v jednom objektu.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Count Počet proměnných v objektu
DdeClientEnabled Nastavení/zjištění povolení DDE klient komunikace
EndOfTransfer Vyvolá událost onEndOfTransfer
GetVarArray Vytvoří pole hodnot (array) ze všech proměnných objektu
GetVarSubArray Vytvoří pole hodnot (array) z proměnných objektu určených indexem
Item Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
ItemEx Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
LoadFromString Přiřazení hodnot datovým položkám objektu z textové hodnoty
ReadFromSocket Čtení dat ze serverové skupiny přes Ethernet (TCP/IP) pomocí soketů
ReadFromSocketEx Je rozšířením metody ReadFromSocket
ReadFromWeb Čtení dat z Web serveru v XML formátu
SaveToString Vytvoří textovou hodnotu z datových položek objektu
SetVarArray Přiřazení hodnot proměnným objektu z pole hodnot
SetVarSubArray Přiřazení pole hodnot
SocketClientIsReady Zjistí, zda objekt je připraven zapisovat/číst přes Sokety
WebClientIsReady Zjistí, zda objekt je připraven zapisovat/číst do Web serveru
WriteToSocket Poslání dat serverové skupině přes Ethernet (TCP/IP) pomocí soketů
WriteToSocketEx Je rozšířením metody WriteToSocket
WriteToWeb Poslání dat do Web serveru v XML formátu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onEndOfTransfer Vyvolá se po ukončení přenosu dat
onItemAfterWrite Vyvolá se po zápisu do (změně) hodnoty jedné proměnné
onItemBeforeWrite Vyvolá se před zápisem do (změnou) hodnoty jedné proměnné
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Data Definice dat
DDE Definice podmínek pro DDE sdílení proměnných.
Sokety Napojení objektu na soketovou skupinu
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
Datová rozšíření Datová rozšíření jsou komponenty systému PROMOTIC, které rozšířují základní funkčnost datových položek (proměnných) PmVar.
Každý typ datového rozšíření slouží k danému účelu (např. alarm překročení hodnot, napojení se na OPC server nebo na objekt PmaComm, trendování hodnot, atd.).
Viz také:
- PmVar (objekt)
- PmaDataTable (objekt)
- PmaNumber (objekt)
- PmaString (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmData -> PmaData
Pm8.01.00: Každá datová položka (objekt PmVar) má novou vlastnost Unit (viz také konfigurátor "Jednotka").
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice