Promotic

Datová rozšíření

Datová rozšíření jsou komponenty systému PROMOTIC, které rozšířují základní funkčnost datových položek (proměnných) PmVar.
Každý typ datového rozšíření slouží k danému účelu (např. alarm překročení hodnot, napojení se na OPC server nebo na objekt PmaComm, trendování hodnot, atd.).
Datová rozšíření se definují v konfigurátoru "Datová rozšíření" v konfiguračním okně pro nastavování vlastností jedné proměnné.

Princip datových rozšíření:
Datová rozšíření se tvoří (mají zde konfigurační zdrojovou část) v proměnné PmVar objektu PmaData (PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup).
Většina typů datových rozšíření obsahuje v sobě reference na cílový objekt, do kterého se datová rozšíření registrují a který poskytne požadovanou funkčnost.
Pro cílový objekt se datová rozšíření chovají jako jeho dynamické položky, vznikající a registrující se do něj automaticky po spuštění aplikace, s automatickou vazbou na hodnotu proměnné PmVar, kde jsou datová rozšíření umístěna.
Typ cílového objektu závisí na typu datového rozšíření. Například PmaTrendGroup pro ExtTrend, PmaCommGroup pro ExtComm, PmaOpcDaClientGroup pro ExtOpcDa nebo PmaAlarmGroup pro ExtAlarmAnalog a ExtAlarmBinary.
Poznámka! V systému PROMOTIC existuje možnost nalézt a zobrazit všechna datová rozšíření z celé aplikace, která mají nastavený reference na konkrétní cílový objekt. Viz Seznam datových rozšíření.

Identifikátor #ext:
Na objekty Datová rozšíření v proměnné PmVar se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext.
Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech.
Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (PmVar) v objektu data (objekt PmaData).

Identifikátor #vars:
Na objekt PmVar se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #vars. Tento identifikátor lze použít v metodě Pm nebo v datové vazbě "PP - Datová vazba na vlastnost Pma objektu".
Například metoda Pm("/data/#vars/Teplota) vrací proměnnou "Teplota" (objekt PmVar) v objektu data (objekt PmaData).

Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného textového řetězce.
Dokonce obsah všech datových rozšíření jednoho objektu PmVar lze uložit v podobě jediného textového řetězce, kde jednotlivá datová rozšíření jsou odděleny znakem čárka (',').
Využívá se jednak pro zobrazení seznamu datových rozšíření v nabídkách vývojového prostředí, ale zejména lze použít pro export/import objektů PmVar v CSV podobě.
Syntaxe:
Id={DExtnType;Cfg1;Cfg2;...;CfgN}
Konkrétní seznam a pořadí konfigurátorů je uveden u každého datového rozšíření.
Seznam typů datových rozšíření:
AlarmAnalogDatové rozšíření o alarm číselné hodnoty
AlarmBinaryDatové rozšíření o alarm dvoustavové hodnoty
ExtCommDatové rozšíření pro napojení na objekt PmaCommGroup
ExtDdeClientDatové rozšíření pro napojení na DDE server
ExtDdeServerDatové rozšíření o nabízení jako DDE server
ExtEventDatové rozšíření o generování eventů
ExtOpcDaDatové rozšíření pro napojení na OPC DA server
ExtSubVarDatové rozšíření proměnné PmVar o další podproměnnou
ExtTrendDatové rozšíření pro napojení na objekt PmaTrendGroup
ExtWriteActionDatové rozšíření pro otestování a úpravu zápisované hodnoty
Viz také:
- PmVar (objekt)
- PmVar.Extension (metoda)
- PmaData (objekt)

Historie:
Pm8.03.11: Opravená chyba: při změně datových rozšíření nedošlo k uložení editovaných hodnot (chyba od verze Pm8.3.10).
Pm8.03.00: Datové rozšíření je nyní objekt se skriptovacím rozhraním.
- Metoda PmVar.Extension tento objekt zpřístupní. Datové rozšíření nyní nemá jen proměnná objektu PmaData ale také proměnná objektu PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup a PmaTrendGroup. V těchto objektech je však vždy jen právě jedno rozšíření "sama na sebe", tzn. datové rozšíření ExtComm, ExtOpcDa a ExtTrend.
- Objekt datového rozšíření lze také adresovat v objektové cestě pomocí identifikátoru #ext.
© MICROSYS, spol. s r. o.