Update cookies preferences
Promotic

Name - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Název proměnné (rozlišuje velká/malá písmena).
Syntaxe:
String Name
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Název" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
var sName = oData.Item(2).Name;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.