Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Name - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Název proměnné (rozlišuje velká/malá písmena).
Syntaxe:
String Name
Volání:
s = oData.Item(id).Name
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Název" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice