Update cookies preferences
Promotic

Vícenásobné přidání proměnných - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro definování většího počtu nových proměnných stejného názvu lišících se indexem.
Nové proměnné se zařadí vždy pod označenou proměnnou v seznamu všech definovaných proměnných.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít tlačítkem " > Více nových proměnných" v kartě "Data" datových objektů.
Konfigurátory:
Počet přidávaných proměnnýchPočet proměnných, které budou přidány do seznamu
Indexovat název proměnných hodnotou odIndex, s kterým bude vytvořena první proměnná. Každá další přidávaná proměnná bude mít index o jeden vyšší než proměnná předchozí.
Poznámka:
Po vyplnění tohoto okna se otevře konfigurační okno "Proměnná" pro zadání parametrů vytvářených proměnných.

V případě konfigurace dat v objektu PmaOpcDaClientGroup je pohodlnější přidání více proměnných přímo výběrem z OPC serveru. Toto se provede tlačítkem "" a volbou "Import z OPC serveru".
© MICROSYS, spol. s r.o.