Update cookies preferences
Promotic

Quality - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Kvalita hodnoty proměnné. Hodnoty jsou stejné jako hodnoty kvality standardu OPC DA.
Syntaxe:
Long Quality
Hodnoty:
Hodnota podle OPC specifikace se skládá ze 3 informací:
- Určuje, zda hodnota je špatná (Bad, hodnota <64), nejistá (Uncertain, hodnota >=64 a <192) nebo v pořádku (Good, hodnota >=192).
- Určuje bližší příčinu (viz tabulka).
- Určuje vztah k limitám: Pokud se k tabulkové hodnotě připočte hodnota 0, pak hodnota není limitně omezená. Pokud se připočte 1, pak hodnota je na dolní mezi, 2 na horní mezi a 3 znamená, že hodnota je konstantní a nemůže se měnit.


Následující údaje odpovídají doporučeným hodnotam podle OPC specifikace:

0 (&h0) - Bad: Non-specific - Špatná hodnota s nespecifikovanou příčinou.
4 (&h4) - Bad: Configuration Error - Špatná hodnota způsobená problémem s konfigurací. Například položka byla v konfiguraci smazána.
8 (&h8) - Bad: Not Connected - Špatná hodnota způsobená tím, že vstup není logicky připojen.
12 (&hC) - Bad: Device Failure - Špatná hodnota způsobená chybou zařízení.
16 (&h10) - Bad: Sensor Failure - Špatná hodnota způsobená chybou čidla.
20 (&h14) - Bad: Last Known Value - Špatná hodnota způsobená chybou komunikace. Poslední hodnota je však dostupná. Stáří této hodnoty lze zjistit pomocí vlastnosti TimeStamp.
24 (&h18) - Bad: Comm Failure - Špatná hodnota způsobená chybou komunikace. Poslední hodnota již není dostupná.
28 (&h1C) - Bad: Out of Service - Špatná hodnota způsobená tím že položka není sledovaná nebo jinak zamknutá.
32 (&h20) - Bad: Waiting for Initial Data - Špatná hodnota. Hodnota ještě nebyla vyčtena z komunikace nebo druhá strana ještě nemá správnou počáteční hodnotu.

64 (&h40) - Uncertain: Non-specific - Nejistá hodnota s nespecifikovanou příčinou.
68 (&h44) - Uncertain: Last Usable Value - Nejistá hodnota způsobená zastavením snímaní. Hodnota by měla být považována za starou. Stáří této hodnoty lze zjistit pomocí vlastnosti TimeStamp.
80 (&h50) - Uncertain: Sensor Not Accurate - Nejistá hodnota způsobená např. kalibrační chybou.
84 (&h54) - Uncertain: Engineering Units Exceeded - Nejistá hodnota způsobená překročením definovaných limitů.
88 (&h58) - Uncertain: Sub-Normal - Nejistá hodnota způsobená tím, že hodnota je odvozena z více zdrojů a některé zdroje jsou špatné.

192 (&hC0) - Good: Non-specific - Dobrá hodnota bez dalších podmínek.
216 (&hD8) - Good: Local Override - Dobrá hodnota s příznakem přepsání. Obvykle to znamená, že vstup byl odpojen a hodnota byla přepsána ručně.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).

Kvalita hodnoty proměnné v objektech:
- V objektech PmaOpcDaClientGroup a PmaCommGroup je kvalita automaticky plněna při příjmu hodnoty z komunikace. Po spuštění aplikace je kvalita nastavena na "32=Bad:WaitForInitialData". Pokud do objektu PmaCommGroup nepříjdou požadovaná data, pak se nastaví kvalita na "24=Bad:CommFailure".
- V objektu PmaData je kvalita automaticky plněna pouze pokud proměnná má datové rozšíření ExtOpcDa nebo ExtComm a v tom případě je po spuštění aplikace kvalita nastavena na "32=Bad:WaitForInitialData".
Pokud proměnná nemá tato datová rozšíření, pak je po spuštění aplikace nastavena kvalita na "192=Good:NonSpecific". Projektant pak může nastavovat kvalitu zápisem do této vlastnosti.
- V objektech PmaTrendGroup a PmaCommMsg není kvalita automaticky plněna a po spuštění aplikace je kvalita nastavena na "192=Good:NonSpecific". Projektant může nastavovat kvalitu zápisem do této vlastnosti ale pro účely trendování nebo komunikace nemá tato kvalita na nic vliv.
Příklad:
Test kvality hodnoty proměnné "Vykon":
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pMe.Pm("/Kotelna/Data/#vars/Vykon").Quality >= 192)
{
// Kvalita hodnoty je v pořádku (Good)
}

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.